کتاب مناجات نامه منتشر شد
سرویس کردستان - کتاب مناجات نامه تالیف تازه فرخ عبودی نویسنده دیواندره ای و الهام مجیدی چاپ و منتشر شد.

نویسنده این کتاب در گفت و گو با کردپرس اظهار کرد: خواندن کتاب مناجات نامه برای همه خوانندگان و حتی همه انسان های جهان لازم و ضروری است، زیرا مطالعه این کتاب سبب خواهد شد تا شما زندگی را بهتر ببینید و از لحظه لحظه ی آن لذت ببرید. محتوای علمی این کتاب می تواند دل ها را شاد کند.

فرخ عبودی ادامه داد: با خواندن و حس کردن آن به شکل های مختلف، متوجه حضور خداوند منان در زندگی تان خواهید شد، بخصوص زمانی که احتمال وقوع معجزه ای را می دهیم، وقتی روح و روان خود را باز می کنیم و آماده موهبت خداوند متعال به همه روش هایی که روزی رویایمان بوده می شویم، همه آن رویا به واقعیت می پیوندد.

وی افزود: کتاب مناجات نامه مملو از آموزه های معنوی و دینی است و به خواننده کمک می کند تا در زندگی روزمره خود از حضور خداوند منان بهره ببرد. نیاز انسان به مناجات و ربط با خالق هستی یک نیاز مستمر و لازمه عبودیت و بندگی اوست. لذا در سیره زندگانی انسان و پیامبران این معنا مشهود و قابل تامل است.

این نویسنده دیواندره ای در پایان گفت: با بهره گیری از مطالب علمی این کتاب خدا را علاوه بر مکان های مقدس؛ در همه جا عبادت کنید، زیرا هر جا که هستید، هر کاری که انجام می دهید، خداوند حاضر و ناظر و گواه است.