آغاز عملیات نظامی در شرناخ
سرویس ترکیه - نیروهای نظامی ترکیه عملیات جدیدی را استان کردنشن شرناخ به راه انداختند.

به گزارش کردپرس، نیروهای نظامی ترکیه عملیات نظامی جدیدی را علیه نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) در استان کردنشین شرناخ آغاز کردند.

بر اساس گزارش مزوپوتامیا، در ادامه عملیات زنجیره ای «زمستانه» نیروهای نظامی ترکیه علیه PKK، نظامیان ترکیه عملیات گسترده ای را با مشارکت نیروهای گارد محلی در منطقه دلاوی حربه و گلیه شوه (Delavê Herbê  و Geliyê Şewê) از توابع شهرستان گوچلو قوناک آغاز کردند.

این عملیات در حالی در شرناخ برگزار می شود که وضعیت فوق العاده امنیتی همچنان به طور عملی در این استان برقرار است.