احضار وزیر پیشمرگ بە پارلمان اقلیم کردستان برای پاسخگویی دربارە حملات داعش
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس کمیسیون امور مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد در پارلمان کردستان، اعلام کرد کە وزیر پیشمرگ اقلیم برای پاسخگویی دربارە افزایش حملات اخیر داعش بە این مناطق، بە پارلمان احضار می شود.

بە گزارش کردپرس، جوان یونس رئیس کمیسیون امور مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد در پارلمان کردستان،در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو اعلام کرد کە این کمیسیون بە همراه کمیسیون امور پیشمرگ بە صورت رسمی درخواست کردە کە شورش اسماعیل وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان برای پاسخگویی دربارە دلایل افزایش حملات داعش بە مناطق مورد مناقشە بە پارلمان احضار شود واکنون منتظر پاسخ وی بە این درخواست هستند.

وی خاطر نشان ساخت کە وزیر پیشمرگ قرار بودە ماه می گذشتە در پارلمان حضور یابد، اما حضور وی در پارلمان بە تعویق افتادە و اکنون این دو کمیسیون می خواهند دلایل عدم آغاز فعالیت واحد های مشترک نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد، مشخص شود.

همچنین تاکید کرد کە اگر مشکل از سوی اقلیم کردستان است، باید وزیر دلایل آن را بە پارلمان اعلام کند و اگر دولت عراق عامل عدم آغاز فعالیت این نیروها است، باید آشکارا اعلام شود کە اقلیم برای مقابلە با داعش در این مناطق بە دنبال راه حل دیگری باشد.

این در حالی است کە طی حملات داعش در یک هفتە گذشتە بە مناطق مورد مناقشە،18 نیروی پیشمرگ و سە شهروند غیرنظامی از جملە یک کودک، جان خود را از دست دادە اند.

لازم بە ذکر است کە مقامات  اقلیم کردستان تاکید می کنند وجود حد فاصل مواضع نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در مناطق مورد مناقشە موجب بروز خلا امنیتی و ایجاد فرصت برای تحرکات داعش شدە و از سوی دیگر طی ماه های گذشته سلسلە مذاکرات طولانی مدتی میان مقامات نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، دربارە همکاری و همانگی دو جانبە برای مقابلە با تحرکات روز افزون داعش در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد انجام شدە و پیشتر مقامات نظامی اربیل و بغداد بارها اعلام کردند کە بە توافق برای عملیات مشترک و هماهنگی بە منظور رفع این خلا امنیتی دست یافتە و دو نیروی مشترک برای این منظور تشکیل و 6 مرکز هماهنگی مشترک ایجاد می شود.

اما جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگ اقلیم، تاکید می کند کە عدم اجرایی شدن توافق های پیشین میان اربیل و بغداد عامل اصلی در تداوم و افزایش فعالیت و حملات داعش است.