دو پیشمرگ دیگر در حملە داعش بە استان کرکوک جان باختند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول اطلاع رسانی تشکیلات اتحادیە میهنی کردستان در کرکوک، اعلام کرد کە در پی حملە داعش بە مواضع نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در یکی از مناطق کرکوک، دو نیروی پیشمرگ جان باختە و دو تن دیگر مجروح شدند.

بە گزارش کردپرس، نجات حاجی توفیق مسئول اطلاع رسانی تشکیلات حزب  اتحادیە میهنی کردستان در کرکوک، طی گفتگو با سایت رسمی این حزب اعلام کرد کە عناصر داعش دقایقی قبل، بە مواضع نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در ارتفاعات گلی قرە سالم در منطقە شیخ بزینی از توابع استان کرکوک کە جزو مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد محسوب می شود، حملە کردند.

وی افزود کە در پی این حملە درگیری شدیدی میان عناصر داعش و نیروهای پیشمرگ روی دادە و یک افسر و یک نیروی پیشمرگ جان باختە و دو نیروی پیشمرگ نیز مجروح شدە اند.

همچنین اشارە کرد کە عناصر داعش در این حملە از تاکتیک و نقشە حملات اخیر در مخمور و کولجو بهرە بردە اند.

طی روزهای اخیر این چندمین بار است کە عناصر داعش بە مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد حملە می کنند.

لازم بە ذکر است کە مقامات  اقلیم کردستان تاکید می کنند وجود حد فاصل مواضع نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در مناطق مورد مناقشە موجب بروز خلا امنیتی و ایجاد فرصت برای تحرکات داعش شدە و از سوی دیگر طی ماه های گذشته سلسلە مذاکرات طولانی مدتی میان مقامات نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، دربارە همکاری و همانگی دو جانبە برای مقابلە با تحرکات روز افزون داعش در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد انجام شدە و پیشتر مقامات نظامی اربیل و بغداد بارها اعلام کردند کە بە توافق برای عملیات مشترک و هماهنگی بە منظور رفع این خلا امنیتی دست یافتە و دو نیروی مشترک برای این ممنظور تشکیل و 6 مرکز هماهنگی مشترک ایجاد می شود.

جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگ اقلیم، تاکید می کند کە عدم اجرایی شدن توافق های پیشین میان اربیل و بغداد عامل اصلی در تداوم و افزایش فعالیت و حملات داعش است.

بە جز تلفات حملە امشب، طی حملات داعش در یک هفتە گذشتە بە مناطق مورد مناقشە،18 نیروی پیشمرگ و سە شهروند غیرنظامی از جملە یک کودک، جان خود را از دست دادە اند.