موجودیت اداره خودگردان کردی در سوریه، بدون حمایت اعراب از بین می رود
سرویس جهان- نیکولاس هراس هشدار داد اگر کردهای سوریه نتوانند حمایت جامعه عرب در داخل و خارج از سوریه را کسب کنند تا 10 سال آینده اثری از اداره خودگردان باقی نخواهد ماند.

به گزارش کردپرس، نیکولاس هراس، پژوهشگر انستیتو نیولاینز به کردهای سوریه هشدار داد اگر فکری به حال تعمیق ارتباط با جامعه عرب نکنند موجودیت اداره خودگردان کردی، به طور جدی در آینده به خطر خواهد افتاد.

نیکولاس هراس که از نزدیک تحولات سوریه، بویژه مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را رصد کرده است به کردها توصیه کرده ارتباط خود را با جامعه عرب هرچه بیشتر کنند.

او یکی از چالش های اصلی اداره خودگردان کردی در شمال و شمال شرق سوریه را عدم تعامل صحیح و ارتباط نزدیک با جامعه عرب عنوان کرده است. دکتر هراس یکی از اقدامات درست اداره خودگردان در سال 2021 را سعی مقامات این منطقه برای ارتباط با جامعه عرب عنوان کرده است.

پژوهشگر موسسه نیولاینز هشدار داد اداره خودگردان کردی، با توجه به جمعیت قابل توجه اعراب در این مناطق، بدون کسب حمایت آنها تا 10 سال آینده وجود نخواهد داشت.