برخی از قوانین مربوط به معلولان نیاز به بازنگری توسط مجلس دارد
سرویس ایلام - مدیر کل بهزیستی استان ایلام در جلسه مطبوعاتی مجازی به مناسبت هفته معلولان، در پاسخ به سوال کردپرس گفت: برای خدمات رسانی بهتر، برخی از قوانین مربوط به معلولان نیاز به بازنگری توسط مجلس دارد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، زهرا همتی توضیح داد: در قانون جامع حمایت از معلولان، به قوانینی که برای بهتر شدن خدمات رسانی به معلولان لازم بوده، ورود شده و می‌توان گفت که تمام نیازهای معلولین در این قانون جامع حمایت اندیشیده شده است که اگر اجرایی شوند شاید تمام نیاز معلولین پاسخ داده شود.

وی افزود: البته با توجه به شرایط کنونی جامعه شاید برخی از این قوانین نیاز به تغییر و بازنگری داشته باشند.مثل قانون استخدام ۳ درصد معلولین که در قانون آمده است اما در عمل تحقق پیدا نمی‌کنند.

همتی ادامه داد: اگر استخدام دستگاههای مختلف در چند سال اخیر بررسی شود، می‌بینیم که عملا زیر ۳۰ نفر استخدام داشته‌اند لذا در چنین شرایطی استخدام ۳ درصد از معلولین در آن دستگاه عملا محقق نمی‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام تاکید کرد: در این مورد خاص و سایر موارد مشابه به نظر می رسد که نیاز به تغییر و بازنگری قوانین به نفع جامعه معلولین و خدمات رسانی بهتر به آنها داشته باشیم که در این خصوص مجلس می‌تواند ورودی جدی داشته باشد.

او گفت: مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه ذاتی خود می‌تواند و نیاز است که در حوزه های اجرایی نیز ورود کند و ابزارهای تشویقی و تنبیهی قوی تری را برای ضمانت اجرای قوانین موجود در نظر بگیرد.

همتی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که مجلس می‌تواند به نفع معلولین ورود کند، بحث بیمه درمانی و تکمیلی معلولین است که در این زمینه با توجه به مشکلات موجود، نیاز است قوانین بهتری داشته باشیم.