تظاهرات دانشجویان در سلیمانیە و حلبچە از سر گرفتە شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دانشجویان در سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و منطقە راپرین اقلیم کردستان تظاهرات اعتراضی خود را از سر گرفتە و برای دومین روز پیاپی بە خیابان ها آمدند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، امروز دوشنبە 15 آذر / 6 دسامبر دانشجویان معترض در استان های سلیمانیە و حلبچە و مناطق گرمیان و راپرین اقلیم کردستان، بار دیگر برای برپایی تظاهرات بە خیابان ها آمدند.

تظاهرات دانشجویان از دو هفته گذشتە آغاز شدە و آنان خواستار دریافت کمک هزینە تحصیلی از سوی دولت اقلیم هستند کە از سال 2014 تاکنون قطع شدە است، اما دور اول این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی بە خشونت کشیدە شدە و صدها دانشجوی معترض و فعالین مدنی طی این تظاهرات دستگیر و زندانی شدند.

تظاهرات دانشجویان در این  مناطق از روز گذشتە از سر گرفتە شد و امروز برای دومین روز پیامی پرای اعلام مطالبات خود بە خیابان ها آمدند.

رفع تبعیض میان دانشگاه های دولتی و خصوصی، حل مشکلات و کاستی های خوابگاه های دانشجویی و دانشگاه ها از دیگر مطالبات دانشجویان اعلام شدە است.

دانشجویان اعلام کردند کە برخی اخلالگران با نفوذ در تظاهرات آنان سعی دارند، اعتراضات دانشجویی را بە بیراهه ببرند.