تخلف شهرداری و عدم تعهد پیمانکار جان 40 خانوار سنندجی را به مخاطره انداخت
سرویس کردستان- در جریان ساخت و ساز یک شرکت پیمانکاری و احداث مجتمع مسکونی نگین آبیدر سنندج، تخلف شهرداری و عدم تعهد پیمانکار، اکنون جان 40 خانوار سنندجی با جمعیت حداکثری 120 نفر به مخاطره افتاده است.

به گزارش کرد پرس، در پی تماس های مردمی با خبرنگار این مجموعه، موضوع گزارش مورد بررسی میدانی قرار گرفت و با توجه به مستندات موجود مشخص شد که در ارائه پایان کار شهرداری به پیمانکار در اتمام پروژه ساخت مجتمع مسکونی نگین آبیدر سنندج، تخلفاتی صورت گرفته است.

موضوع از این قرار بوده که پیمانکار به بهانه فشار صاحبان واحدهای احداث شده در مجتمع مسکونی نگین آبیدر سنندج مبنی بر اخذ پایانکار برای تقسیط وام های مشارکتی در سال 1394، تعهدنامه ای را خطاب به شهرداری منوط به احداث دیوار حایل در معبر عمومی 14 متری این مجتمع پس از اخذ پایانکار در دفترخانه به ثبت می رساند.

اکنون با گذشت 6 سال از این تعهدنامه، پیمانکار نسبت به احداث این دیوار اقدامی نکرده و شهرداری نیز ظاهرا برای اجرای این تعهدنامه از سوی پیمانکار هیچگونه ضمانتنامه ای را اخذ نکرده، به طوری که اقدام قانونی تا کنون در این راستا انجام نشده است.

در این تعهد نامه پیمانکار شخصا متعهد شده که هر گونه خسارت مالی و جانی که بر اثر عدم احداث این دیوار به وجود آید، آن را برای خسارت دیدگان جبران کند، اما در آن به چگونگی جبران خسارت کسی که به این دلیل جانش را از دست بدهد، توجهی نکرده است.

اصلا اگر خانواده ای بر اثر عدم احداث این دیوار جان فرزندشان را از دست بدهد، پیمانکار و یا شهرداری چگونه می خواهند جبران خسارت جان یک نفر را بدهند و با چه میزان پولی می توان جان یک انسان را معامله کرد.

در حال حاضر خاک زیر یکی از بلوک های احداث شده در این مجتمع مسکونی که باید دیوار حایل برای آن احداث می شده و تا امروز احداث نشده، ریزش کرده و هر لحظه ممکن است جان 40 خانوار و به نوعی جمعیت حداکثری 120 نفری ساکن در این بلوک به خطر بیافتد.

ضروری است شهرداری سنندج به قضیه ورود کرده و یا سازمان های نظراتی و بازرسی استان به تخلفی که در صدور این پایاکار، صورت گرفته ورود کنند تا جان کسی به خطر نیافتد.

گزارش/ سروش حبیبی راد