راهپیمایی مردم حکاری علیه انزوای اجباری اوجالان
سرویس ترکیه - مردم یوکسک اُوای حکاری با راهپیمایی در این شهر خواستار برچیده شدن انزوای اجباری علیه اوجالان شدند.

به گزارش کردپرس، بسیاری از شهروندان یوکسک اُوا به همراه اعضای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از جمله سعید دده نماینده این حزب از حکاری، با راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست انزوای اجباری عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) خواستار برچیده شدن این انزوای اجباری شدند.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، مردم یوکسک اُوا با راهپیمایی و تجمع در مرکز شهر، به سیاست های انزوای اجباری اعتراض کردند. در این راهپیمایی بین نیروهای پلیس و مردم و سعید دده نماینده HDP مشاجره به وجود آمد. دده با وجود محاصره پلیس و ممانعت آن از صدور بیانیه، اعلام کرد که  «مردم کرد تا زمان برچیده شدن انزوای اجباری به مبارزه خود ادامه خواهند داد.»

دده با بیان این که اوجالان صدای صلح است گفت: «با آغاز انزوای اجباری علیه اوجالان، عدالت در ترکیه از میان رفت. حکومت ترکیه خود در جریان مذاکرات برای حل مسئله کرد با آقای اوجالان وارد مذاکره شد.  در جریان برگزاری نذاکرات صلح از دماغ کسی خون نیامد. جنگ و خونریزی رخ نداد. فقر و نداری به وجود نیامد. اما این وضعیت به نفع حکومت نبود، زیرا هدف حکومت ترکیه تنها بقای قدرت در دست خودش است. این انزوای اجباری تنها علیه آقای اوجالان اعمال نمی شود و علیه همه مردم ترکیه است.»

دده خطاب به نهاد های غیر دولتی داخل ترکیه و سازمان های بین المللی گفت: «باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهید تا با برچیده شدن انزوای اجباری علیه اوجالان راه برای صلح در ترکیه هموار شود. ما تا برچیده شدن این انزوای اجباری به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. خانه به خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر، علیه انزوای اجبارزی سخت خواهیم گفت.»