داعش به دنبال قلمرو گشایی در مناطق مورد مناقشه عراق است
سرویس جهان- نشریه لوموند دیپلماتیک هشدار داد داعش در حال حاضر به طور جدی به دنبال قلمرو گشایی در مناطق مورد مناقشه عراق است.

به گزارش کردپرس، گروه تروریستی داعش در هفته های اخیر حملات زیادی در مناطق مورد مناقشه عراق، بویژه در مناطق کردنشین انجام داده که طی آن بیش از ده تن از نیروهای پیشمرگ جان خود را از دست داده اند. این گروه، حداقل به مدت یک شب، کنترل یکی از روستاهای کردنشین در این مناطق را به دست گرفت.

نشریه لوموند دیپلماتیک علت ظهور و قدرت گرفتن داعش در مناطق مورد مناقشه را وجود خلاء امنیتی در این مناطق و روشن نبودن وضعیت کنترل بر این مناطق عنوان کرده است.

هاردی مید، تحلیلگر سیاسی به این نشریه گفته است بیش از دو سوم حملات داعش در سال 2021 در عراق، مربوط به مناطق مورد مناقشه در استان های کرکوک، دیاله و صلاح الدین عراق بوده است.

او هشدار داد داعش فاز جدیدی از حملات خود را آغاز کرده و حتی ممکن است بتواند یک شهر را نیز تصرف کند. این گروه تروریستی از حملات جسته و گریخته به تلاش برای تصرف قلمرو تغییر تاکتیک داده است.

لوموند دیپلماتیک علت اصلی توانایی داعش برای سازماندهی مجدد نیروهایش در مناطق مورد مناقشه را وجود خلاء امنیتی در این منطقه عنوان کرده است زیرا نه نیروهای عراقی و نه نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان- از اکتبر 2017 که نیروهای کرد از این مناطق بیرون رانده شدند- حضور جدی و مداوم در این مناطق نداشته اند.

این نشریه تنها راه رفع خلاء امنیتی در مناقط مورد مناقشه را ایجاد توافق سیاسی میان کردها و دولت مرکزی بر سر وضعیت سیاسی این مناطق دانسته است.