حکم متفاوت قاضی ایلامی برای شکارچی متخلف در آبدانان
سرویس ایلام - مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: شکارچی متخلف به دستور قاضی پرونده و در یک اقدام فرهنگی و آموزشی به ساخت آبشخور برای حیات وحش محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، غلامرضا ابدالی اظهار داشت: در جریان تشکیل یک فقره پرونده تخلف محیط زیستی با موضوع شکار غیرمجاز یک بزمجه و انتشار تصویر این تخلف در فضای مجازی، متهم پرونده مذکور پس از طی فرآیند دادرسی در محاکم شهرستان آبدانان، مجرم شناخته و از سوی دادگاه به مجازات قانونی محکوم شد.

وی افزود: رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آبدانان در حکمی جالب و فرهنگی این متخلف شکار غیرمجاز را به ساخت ۲ مورد آبشخور برای حیات وحش با هماهنگی و نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به عنوان جایگزین یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

مدیرکل محیط زیست ایلام یادآور شد: همچنین به دستور قاضی پرونده این شکارچی متخلف هرماه یک بار و در مدت یک سال ملزم به پاکسازی مناطق حفاظت شده آبدانان از زباله و ایجاد صفحه ای در شبکه های اجتماعی تحت عنوان معرفی گونه های جانوری و اهمیت حفظ گونه ها و نقش وحوش در چرخه زیستی شهرستان محکوم شد که این احکام نیز باید با نظارت و تایید اداره حفاظت محیط زیست صورت گیرد.

ابدالی تاکید کرد: این رای بر اساس بند الف از ماده ۱۰ از قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲،۱۴،۱۶۰و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و بند یک از تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ صادر و اعلام شده است.