شلیک تعدادی موشک کاتیوشا بە مواضع نیروهای پیشمرگ در منطقە پردی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در محور غرب کرکوک، از اصابت شماری موشک کاتیوشا بە مواضع پیشمرگ ها در منطقە پردی واقع در حد فاصل اربیل و کرکوک، خبر داد.

بە گزارش کردپرس، نوری محمد علی در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، اعلام کرد کە شامگاه امروز سە شنبە 16 آذر / 7 دسامبر، تعدادی موشک از منطقە ای در شمال کرکوک بە سوی سنگرها و مواضع نیروهای پیشمرگ در منطقە چمەزردلە در نزدیکی منطقە پردی واقع در حد فاصل اربیل و کرکوک، شلیک شدە است.

فرماندە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در محور غرب کرکوک  به تلفات احتمالی این حملە موشکی اشارە نکرد.

همچنین منبعی از نیروهای پلیس کرکوک بە روداو اعلام کرد کە 4 موشک از مناطق حد فاصل دو روستای دوبزنی و بیرە سپانە واقع در استان کرکوک، 4 موشک کاتیوشا بە سوی مواضع پیشمرگ ها در پردی شلیک شدە و هیچ گونە تلفاتی را بە دنبال نداشتە است.

این در حالی است کە حملات داعش در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد از جملە کرکوک، طی روزهای گذشتە افزایش یافته و تاکنون 22 نیروی پیشمرگ در این حملات جان خود را از دست دادە اند.