ایلام از نظر درمان کرونا در وضعیت سیاه قرار دارد / به کادر درمان از پشت خنجر نزنیم
سرویس ایلام - معاون سیاسی استاندار ایلام اظهار کرد: از لحاظ درمان بیماران کرونایی، در وضعیت سیاه قرار داریم و تداوم این روند داغهای زیادی بر دل ما خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد نوذری گفت: تا مردم نخواهند و با مسئولین ستاد کرونا و کادر بهداشت و درمان همکاری نکنند از دست دولت و ستاد کرونا کاری ساخته نیست و در روزهای آتی شاهد اوج گیری بیش از پیش کرونا خواهیم بود.در حال حاضر که کادر درمان ما در خط اول جبهه مقابله با بیماری کرونا مشغول مبارزه است، هرگونه رفتار و سهل انگاری ما که به شیوع بیماری کرونا کمک کند خنجری است که از پشت به پهلوی کادر درمان می زنیم.

او گفت: وضعیت اقتصادی جامعه طوری است که نمی توان همه جا را تعطیل کرد، تعطیلی و یا کاهش ظرفیت ادارات هم دست ستاد استانی نبوده و ستاد کشوری کرونا باید تصمیم بگیرد.از لحاظ درمان بیماران کرونایی در وضعیت سیاه قرار داریم و تداوم این روند داغهای زیادی بر دل ما خواهد گذاشت.

سخنگوی عمومی ستاد کرونا تأکید کرد: در این شرایط بیشترین و بهترین کمک را مردم باید به ما و خودشان بکنند،زدن مرتب ماسک خارج از منزل و رعایت فاصله اجتماعی به هر قیمتی مهمترین انتظارات ما از مردم است.مردم باید تمام مراسمات شادی و شیون خود را تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند.شک نداشته باشید تا مردم نخواهند و با ما و دیگر مسئولین همکاری نکنند نمی توانیم این موج سهمگین کرونا را کنترل نماییم.

نوذری افزود: کنترل بیماری کرونا در شرایط روز جامعه ی ما نه با بخشنامه و نه با حکومت نظامی میسر نیست،مردم باید رعایت کنند و ضمن رعایت مداوم فاصله اجتماعی از زدن ماسک غافل نشوند.در حال حاضر به نسبت جمعیت در وضعیت بسیار بدی در سطح کشور قرار داریم و این وضعیت بحرانی سیاه تنها با همراهی و همکاری مردم قابل کنترل است.

معاون سیاسی استاندار ایلام تصریح کرد: منِ نوذری به عنوان خادم شما مردم در دولت ضمن هشدار وضعیت سیاه کرونا در استان ، از تمام مردم عزیز ایلام خواهش می کنم در مسیر پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ما و کادر درمان را همراهی نمایند.کادر درمان ما به عنوان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا نای نفس کشیدن ندارند و هر رفتار خطرناک ما که به انتقال ویروس کرونا کمک کند تیری است که به سمت کادر زحمتکش درمان استان آن هم از پشت شلیک می شود.