ترکیه حامی اصلی هسته های داعش است
سرویس سوریه – سخنگوی نیروهای امنیت داخلی کردستان سوریه، ترکیه را حامی مستقیم هسته های مخفی داعش در شمال و شرق سوریه خواند.

به گزارش کردپرس، علی حسن سخنگوی نیروهای امنیت داخلی کردستان سوریه مدعی شد حکومت ترکیه برای بر هم زدن ثبات و امنیت شمال و شرق سوریه، از هسته های پنهان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در این منطقه حمایت می کند.

حسن در گفتگو با هاوار نیوز گفت: «این هسته ها از جانب حکومت ترکیه مستقیماً حمایت می شوند و هدف آنها احیای داعش و تحریک مردم شمال و شرق سوریه علیه یکدیگر است.»

وی افزود: «پس از پایان نبرد کلاسیک در منطقه، برخی دولت ها و گروه ها به روش های جنگی جدیدی متوسل شدند و جامعه را هدف قرار دادند. از جمله اقدامات قاچاق مواد مخدر و جاسوسی در دستور کار آنها قرار گرفتند. ما نیروهای امنیت داخلی در عملیات متعدد 933 قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کرده و به عدالت سپرده ایم.»

حسن دربارۀ افزایش موارد قتل در شمال و شرق سوریه نیز گفت: «اعضای این هسته های مخفی تلاش می کنند افراد سرشناس، رهبران دینی، شهروندان، زنان و کودکان را هدف قرار دهند و به قتل برسانند. هدف آنها از این اقدامات تحریک مردم علیه یکدیگر است.»