مذهبی ها هم دیگر اردوغان را نمی خواهند
سرویس ترکیه - بر اساس یک نظرسنجی در شهرهای مذهبی، تمایل مردم به AKP و اردوغان نسبت به سال های پیش به شدت کاهش یافته است.

به گزارش کردپرس، بر اساس نتایج به دست آمده از یک پیمایش اجتماعی در میان رأی دهندگان مذهبی، این قشر از جامعه ترکیه نیز دیگر تمایلی به سمت حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ندارند.

بر اساس تحقیقی با عنوان «رای دهندگان مذهبی» که توسط مرکز مطالعات تأثیرات اجتماعی (TEAM) در 12 استان استانبول، قونیه، قیصریه، یوزگات، سامسون، سیواس، مالاتیا، الازیغ، بینگُل، ارزروم، غازی آنتپ و قوجائلی انجام شد، حمایت رأی دهندگان مذهبی از AKP و شخص اردوغان کاهش یافته است. بر این اساس حمایت از اردوغان با 12 امتیاز کاهش از 68.6 درصد در سال 2018، به 56.2 درصد در سال 2021 رسیده است. 

در این نظرسنجی که بیشتر در میان شهروندان شهرهای مذهبی ترکیه انجام شده است، از مردم پرسیده شد که اگر این یکشنبه انتخابات برگزار شود به کدام حزب رأی می دهید؟ 34.6 درصد افراد به حزب عدالت و توسعه، 28.2 درصد به حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، 12 درصد به حزب خوب، 11.1 درصد به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، 9.3 درصد به حزب حرکت ملی (MHP) و 4.8 درصد باقی مانده نیز در مجموع به دیگر احزاب رأی می دهند. 

نکته قابل تأمل دیگر در نتایج این نظر سنجی این است که، در حالی که در استان های مذهبی ترکیه مانند قونیه، مالاتیا، قیصریه، الازیغ و ... میزان آرای ائتلاف جمهور (ائتلاف حاکم) تقریبا دو برابر میزان آرای ائتلاف ملت (اپوزیسیون) ترکیه است، با این همه نسل جدید و رأی اولی های همین شهرها تمایل بیشتری به اپوزیسیون ترکیه دارند. بنابراین میزان آرای ائتلاف حاکم در میان نسل جدید شهرهای مذهبی 33.5، اما میزان آرای اپوزیسیون در همین قشر 37.3 درصد است.