بدهی مالیاتی میلیاردی شهرداری ارومیه تسویه شد
سرویس آذربایجان غربی- بدهی مالیاتی شهرداری ارومیه به مبلغ ۴۷ میلیارد تومان در قالب اوراق تسویه نوع اول کارسازی شد.

به گزارش کردپرس، حسین مهدی زاده شهردار ارومیه گفت: طی هماهنگی های لازم و رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مبلغ ۴۷ میلیارد تومان از بدهی شهرداری ارومیه به سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی تسویه شد .

شهرداری ارومیه هزار میلیارد تومان بدهی اسناد پرداختی دارد، که بدهی به بیمه تامین اجتماعی، بانک شهر و  پیمانکاران بیشترین سهم از بدهی شهرداری ارومیه را شامل می شوند.

۴۷ میلیارد تومان نیز هزینه جاری و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری ارومیه است که پروژه های عمرانی شهر را تحت تاثیر قرار می دهد. این شهرداری همچنین در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری، ۴۰ میلیاردتومان بدهی دارد.