موفقیت دانشجوی دانشگاه کردستان در جشنواره کشوری مدیریت شهری
سرویس کردستان سیدمحمد قانع زاده دانشجوی دانشگاه کردستان در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری رتبه اول پایان نامه را کسب کرد.

به گزارش کرد پرس، سیدمحمد قانع زاده دانشجوی دانشگاه کردستان در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری عنوان رتبه اول پایان نامه را کسب کرد.

پایان نامه وی با عنوان «آسیب شناسی ساز و کارهای اطلاعاتی مدیریت شهری» نگرشی بر یکپارچه سازی اطلاعاتی با محوریت SIG beW و EDScrA  و با راهنمایی کیومرث حبیبی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان نوشته شده است.

قانع زاده علاوه بر اخذ رتبه نخست بخش پایان نامه، مراحل اولیه ثبت اختراع کشوری را هم طی کرده است.