ورود کارمندان واکسن نزده به واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ممنوع شد
سرویس آذربایجان غربی- مدیر توسعه سرمایه انسانی گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، انجام واکسیناسیون توسط تمامی کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ضروری است و مدیران باید از ورود کارمندان بدون سابقه تزریق واکسن به واحدهای تابعه دانشگاه پیشگیری کنند.

به گزارش کردپرس، دکتر احمد حاج ابراهیمی با اشاره به ابلاغ مصوبات ستاد ملی کرونا و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی در خصوص الزامی بودن واکسیناسیون کارکنان دولت بر علیه بیماری کرونا و دستورالعمل مدیریت هوشمند بیماری کرونا افزود: مصوبات مربوطه پس از تصویب در نودمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در قالب سامانه امید به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

او ادامه داد: طبق این دستورالعمل تمامی دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و همکاری با ستاد ملی کرونا در ارتباط با کلیه مصوبات ستاد شده اند.

دکتر حاج ابراهیمی تاکید کرد: طبق بخشنامه مذکور انجام واکسیناسیون توسط تمامی کارکنان  واحدهای تابعه ضروری و مدیران محترم (بجز موارد استثناء که به تشخیص پزشک زیانبار باشد) از ورود کارمندان بدون سابقه تزریق واکسن به واحدهای تابعه دانشگاه باید پیشگیری کنند.

مدیر توسعه سرمایه انسانی با اشاره به ضروری بودن واکسیناسیون کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه گفت: موضوع الزامی بودن انجام مراحل واکسیناسیون کارمندان طبق پروتکل های مصوب مجدداً در تاریخ چهارم دی ماه سالجاری به  واحدهای دانشگاه ابلاغ شد لذا با عنایت به اینکه واحدهای تابعه دانشگاه بعنوان واحدهای ضروری در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم  و تعطیل پذیر نیستند باید خود را در برابر سویه های مختلف ویروس واکسینه کنند.

او اضافه کرد: بنابراین در ادامه پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا آن دسته از کارکنانی که واکسینه نشده باشند تا 11 دی ماه سالجاری فرصت دارند به محض شروع بکار مراحل واکسیناسیون خود را تکمیل یا حداقل یک دوز واکسن را دریافت دارند و بعد از آن اجازه ورود به واحدهای تابعه نخواهند داشت و شرط ورود به تمامی واحدهای دانشگاهی ارائه کارت واکسیناسیون یا سایر اسناد مثبته با مراجعه به سامانه مربوطه خواهد بود.

دکتر حاج ابراهیمی در خاتمه با تاکید بر ضرورت انجام وکسیناسیون توسط کارکنان گفت: مدیریت محترم حراست دانشگاه در کنار مدیریت منابع انسانی از ورود کارکنانی که نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکرده باشند جلوگیری  و با ایام غیبت کارکنان به واسطه عدم انجام واکسیناسیون بر علیه بیماری کرونا مطابق مقررات برخورد خواهد شد.