جایگاه های انباشت پسماند به یک بحران در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است
سرویس کردستان – مدیرکل محط زیست کردستان گفت: جایگاه های انباشت پسماند و زباله ها امروز در اطراف شهرها به یک بحران در حوزه مدیریت شهری و زیست محیطی تبدیل شده است.

به گزارش کرد پرس، فریبا رضایی در سمینار آب، خاک و نسل آینده گفت: جایگاه هایی که باید در راستای انباشت پسماند و زباله ها صورت بگیرد، آنچه نیست که امروز در اطراف شهرها تعریف شده و به یک بحران در حوزه مدیریت شهری و زیست محیطی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: باید شهرداری ها در سطح استان نسبت به جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری و روستایی هوشیارتر عمل کنند تا بتوان از آسیب هایی که ممکن است به سفره آب های زیرزمینی ما وارد شود، جلوگیری کنیم.

مدیرکل محط زیست کردستان افزود: متاسفانه در یک دهه اخیر علیرغم هشدارهای داده شده به شهرداری ها در خصوص جایگاه های جمع آوری زباله و پسماندها، کاری صورت نگرفته و نتوانسته ایم از ورود شیرابه جاری از این جایگاه ها به منابع آبی استان جلوگیری کنیم.

رضایی ادامه داد: زمانی که سد ژاوه سنندج در مراحل پایانی احداث از لحاظ عمرانی بود، تازه مسئولان استان متوجه شدند که از 3 ناحیه مختلف شیرابه پسماندها و فاضلاب به رودخانه منتهی به این سد وارد می شود و این یعنی بدون مطالعه کار کردن، که امروز در صورت آبگیری سد به یک مخاطره در مخزن سد تبدیل می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر درست است که شیرابه جایگاه پسماند سنندج به تصفیه خانه فاضلاب این شهر انتقال یافته، اما باز هم حجم ورود فاضلاب به مخرن این سد کاهش نیفته است و باید برای آن نیز چاره ای اندیشید.

مدیرکل محط زیست کردستان بیان کرد: مسئله محیط زیست مسئله این دولت و آن دولت نیست و همه باید در حوزه محیط زیست تفکر خود را تغییر دهند تا بتوان بحران های این حوزه را برطرف کرد.

رضایی گفت: شهرداری ها طبق قانون مکلف هستند ایستگاه های پایش آلودگی هوا را در شهرهای استان ایجاد کنند اما تا امروز این اتفاق نیافتاده و شهرداری ها همکاری نمی کنند.

وی اظهار کرد: در حوزه خاک نیز دستگاه هایی مانند شهرداری و جهاد کشاورزی مکلف هستند تا کمربند سبز را در حوزه شهری ایجاد کنند تا شاهد جلوگیری از آلودگی و فرسایش خاک باشیم که باز هم در کردستان در این رابطه اتفاقی نیافتاده است.

مدیرکل محط زیست کردستان افزود: یکی از آسیب هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم که باعث آلودگی خاک می شود، واژگونی تانکرهای حاوی مواد نفتی است که بیشتر در محورهای مریوان، کامیاران و دهگلان اتفاق می افتد.

رضایی ادمه داد: قانون به صراحت وظیفه هر دستگاه مانند راهداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها را در چنین حوادثی تعریف کرده اما در زمان وقوع حادثه عملا هیچ دستگاهی کاری انجام نمی دهد.