بوکان امسال بیشترین روز هوای ناسالم استان را داشته است!
سرویس آذربایجان غربی- معاون نظارت و پایش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: شهرستان خوی بیشترین تعداد روزهای پاک با ۷۵ روز، بوکان کمترین تعداد با ۱۶ روز و همچنین بیشترین روز ناسالم را با ۳۱ روز ثبت شده در سال جاری داشته است.

به گزارش کردپرس، سعید موسوی امروز شنبه در جلسه آلودگی هوای ارومیه افزود: در سال جاری ۱۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در ارومیه ثبت شده است که ۱۳ روز آن ناسالم برای افراد حساس و یک روز نیز قابل قبول بوده است.

او ادامه داد: این ارزیابی ها براساس غلظت های ٦ آلاینده معیار محاسبه شده و هوای خیلی ناسالم و خطرناک برای استان در سالجاری تاکنون ثبت نشده است.

به گفته موسوی؛ همچنین ۹۲ روز هوای پاک، ۱۸۰ روز قابل قبول در استان ثبت شده و شهریور و آذرماه دارای بیشترین میزان روزهای آلوده بودند.

معاون نظارت و پایش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته این استان دارای ۵۰ روز هوای پاک، ۲۳۱ روز هوای قابل قبول، پنج روز هوای ناسالم برای گروههای حساس بوده و روز ناسالم، خیلی ناسالم و خطرناکی ثبت نشده است.

او ادامه داد: شهرستان خوی نیز بیشترین تعداد روزهای پاک با ۷۵ روز،  بوکان کمترین تعداد با ۱۶ روز و همچنین بیشترین روز ناسالم را با ۳۱ روز ثبت شده در سال جاری داشته است.

به گزارش کردپرس از ایرنا، مهمترین آلاینده های شهر ارومیه گرد و غبار با منشا داخلی و خارجی و همچنین در فصل زمستان وارونگی دماست که ناشی از تردد خوردوهای فرسوده در شهرهای پرتراکم است.

٦ آلاینده معیار نیز شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق، منوکسید کربن و سرب و ازن هستند.