پست استانداری کرکوک، باید به کردها بازگردانده شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان تأکید کرد پست استانداری کرکوک باید به کردها بازگردانده شود.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "محمد کمال" در این باره گفت: تغییراتی که پست های استانداری در استان های جنوبی و مرکزی عراق شاهد آن است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید کرکوک نیز به این استان ها بپیوندد.

محمد کمال افزود: پست استانداری کرکوک، سهم کردهاست و استاندار کنونی در شرایط غیر طبیعی به این پست منصوب شد. به همین دلیل باید این پست به کسانی که استحقاق آن را دارند بازگردانده شود و انتخابات اخیر جایگاه سیاسی و انتخاباتی کردها در این استان را نشان داد.

یادآور می شود به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال کردستان در سپتامبر 2017، دولت حیدر عبادی نخست وزیر وقت با برکناری نجم الدین کریم استاندار کرد کرکوک، راکان سعید جبوری را به عنوان سرپرست استانداری این استان معرفی کرد. کردها، جبوری را به تحت فشار قرار دادن کردها با هدف بیرون راندن آنها از این استان و ادامه اجرای سیاست تعریب (اسکان عرب ها به جای غیر عرب ها) در کرکوک و شهرها و بخش های تابعه آن متهم می کنند و خواستار انتخاب مجدد یک استاندار کرد در این استان هستند.