«شکارچی گوش‌برها» و «جنگجوی قهرمان» روی پیشخوان کتابفروشی‌ها / ایلام سرزمین بکر تاریخ شفاهی
سرویس ایلام - مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان ایلام در گفتگو با کردپرس از چاپ کتاب‌های «جنگجوی قهرمان»، مجموعه خاطرات شهید «تقی رحیمی مقدم» و کتاب «شکارچی گوش‌برها»، مجموعه خاطرات سردار شهید «یادگار امیدی» در شاخه مستند پرتره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حسین شکربیگی اظهار کرد: ایلام سرزمین بکر تاریخ شفاهی دفاع مقدس است و از هزاران اتفاقات و رویدادهایی که در این سرزمین به وقوع پیوسته هنوز یک مورد آن چنان که شایسته است  گفته نشده و بسیاری از نهادهای مرتبط با این حوزه ، هنوز کاری که بایسته و شایسته باشد، جز در موارد معدودی  نتوانسته چشمی را خیره کند یا جریانی را به راه بیندازد.

وی گفت: اندک افرادی به یاری توانایی قلم و فکر و تعهدشان به این گنجینه غنی ، دست به کار شده‌اند و آثاری را در طول زمان پدید آورده‌اند که می‌توانسته و می‌توانند الگوی خوبی برای بقیه فعالان در این حوزه باشد.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان ایلام  ادامه داد: درگذشت راویان ، مرور زمان ، کم دانشی ، توجه نهادهای مرتبط به صرف بیلان کاری ، چاپ کتبی که در آن تکرار مکررات و نگاه کلیشه‌ای غالب است و بسیاری موارد دیگر  دست به دست هم داده‌اند که این حوزه دستخوش آفات و کم بنیگی فعالان در این حوزه باشد.

 شکربیگی ادامه داد: در چنین شرایطی دلسوزان و کارکشتگان تاریخ شفاهی بر آن می‌شوند تا خط و ربط دیگری در پیش بگیرند. از کپی کاری بپرهیزند و رسمی نو و طرحی نو درافکنند.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان ایلام با بیان اینکه حوزه هنری استان ایلام در چهار پنج سال اخیر بر آن شد که شیوه ای نو در حیطه تاریخ شفاهی دفاع مقدس در پیش بگیرد و خوشبختانه کم کم ثمره های مبارک این شیوه نو در حال آشکار شدن است ، تصریح کرد: بنای حوزه هنری استان ایلام بر قبول آثار فاخر و در عین حال انتشار آنها در انتشاراتی ملی و نام نشان دار بوده و هست.

شکربیگی تاکید کرد: این مهم  گرچه با سختی‌هایی همراه  است اما در حال انجام شدن است و  تصمیم راهبردی حوزه هنری ایلام بر این است که کتاب‌های منتشره بر خلاف رویه‌ی قدیم باید مخاطب پسند نیز باشند.

وی ادامه داد: قصد حوزه هنری این است که دایره‌ی شمول این کتاب‌ها منحصر به محافل و ارگانهایی خاص نباشد و مهم این است که مخاطب عام به این کتابها اقبال نشان دهد و این کتابها باید در کتابفروشی‌ها عرضه و مخاطب علاقمند بتواند به آن دسترسی داشته باشد که این حرکت و اسلوب تازه در حوزه هنری ایلام کم کم گوهرهایش را نمایان می کند.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان ایلام ادامه داد: چاپ کتاب‌های  «جنگجوی قهرمان» ، مجموعه خاطرات شهید «تقی رحیمی مقدم» و کتاب ارزشمند «شکارچی گوش‌برها» ، مجموعه خاطرات سردار شهید حاج «یادگار امیدی» از جمله  همین کتب ارزشمند در تاریخ شفاهی به قلم محمدعلی قاسمی ، نویسنده ، و پژوهشگر نامی ایلامی است که کارنامه بلند و درخشان در زمینه ی تاریخ شفاهی دفاع مقدس دارد.

شکربیگی با بیان اینکه  این دو کتاب در شاخه مستند "پرتره " قرار می گیرند، تصریح کرد: روایت شیرین و پرکشش ، توجه به ظرایف خلقی و معنوی شخصیت ، اطلاعات دقیق از زمان و زمانه‌ی شخصیت و سوژه ، راستی‌آزمایی وقایع و شنیده‌ها ،  استفاده و اتکاء به اسناد دست اول و پرهیز از دست بردن در وقایع حاکی از تعهد نویسنده به موضوعات انتخابی خود و دادن اطلاعاتی دست اول در باره شخصیت مورد نظر و حفظ امانت دارد.

وی ادامه داد: دو مجموعه‌ی " جنگجوی قهرمان" و " شکارچی گوش برها "  نشان از حرکت نویسنده‌ای دارند که در پی فرمی تازه و نثر و روایتی  نزدیک به ذائقه عموم است .

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان ایلام ادامه داد: «محمدعلی قاسمی» با توجه به تجربه ی گرانسنگی که طی سالیان بسیار در این زمینه به دست آورده راه نزدیک شدن به احساسات مخاطبان را می‌داند و خوب توانسته شخصیت را طوری پرداخت کند که مخاطب با او همراه ، همدل ، و هم‌داستان شود . جوری که انگار این شخصیت را سالهاست می شناسد.

نویسنده به خوبی توانسته چراغ بتاباند بر قسمت هایی از تاریخ دفاع مقدس که ما اطلاع چندانی نداشته ایم نه از آن برهه تاریخی نه از شخصیتهایی که در آن وقایع  نقش آفرین بوده اند . چاپ این دو کتاب ارزنده  نوید بخش حرکتی نو و حاکی از عزم جزم حوزه هنری بر چاپ آثار فاخر است . از این پس کتاب های تاریخ شفاهی را تنها در انبارهای تاریک نهاد های مرتبط نخواهیم دید بلکه  این کتاب ها را در قفسه های کتابفروشی ها و در کنار آثار فاخر و جهانی دیگر خواهیم دید . این حرکتی تازه اما شورانگیز است و می‌تواند با پیوستن فعالان و نهادهای دیگر به این جریان به بالندگی و تقویت آن کمک کنند.