نگران تک روی برخی جریانات در زمینه تشکیل دولت هستیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق تأکید کرد: نمی توان روند سیاسی عراق را به شرایط بدون توافق درباره تشکیل دولت جدید محدود کرد و بیم آن وجود دارد یک جریان خاص بدون مشارکت سایر جریانات اقدام به تشکیل دولت نماید.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "مثنی امین" در این باره گفت: به حاشیه راندن دیگران توسط هر جریانی باعث بحرانی شدن اوضاع سیاسی می شود و برخی از جریانات سیاسی در جامعه عراق ریشه دار هستند و نمی تواند روند سیاسی کنونی را در شرایط بدون توافق خلاصه کرد.

مثنی امین افزود: دستیابی به توافق حداقلی برای انتخاب سران قوای سه گانه عراق، تنها راه حل برای برون رفت از بحران سیاسی است و چارچوب هماهنگی و برخی از جریانات همپیمان آن نگران هستند یک جریان خاص در زمینه تشکیل دولت جدید، تک روی کند.

یادآور می شود روز گذشته در جریان انتخات رئیس مجلس جدید عراق، نمایندگان چارچوب هماهنگی جریانات شیعه و شمار دیگری از جریانات مستقل در اعتراض به روند برگزاری جلسه توسط ریاست موقت مجلس، جلسه را ترک کردند.