تاثیر منفی اجرای پروژه های بزرگ آبی ترکیه بر مسئله کردها
سرویس جهان- دکتر جرون وارنر و سومیت ویج معتقدند یکی از عوامل بحرانی تر شدن مسئله کردهای ترکیه اجرای پروژه های بزرگ آبی در مناطق کردنشین این کشور بوده است.

به گزاش کردپرس، یکی از اقدامات دولت ترکیه که نسبت به پیامدهای داخلی و خارجی آن هشدار داده شده اجرای پروژه های بزرگ آبی مانند احداث سد ایلیسو است. دو پژوهشگر حوزه مطالعات بحران و آب، از جمله عوامل تشدید بحران در مورد مسئله کردهای ترکیه را اجرای چنین پروژه هایی عنوان کرده اند زیرا به گفته آنها باعث ایجاد جابجایی جمعیت و تغییر بافت جمعیت کردها شده است.

دکتر جرون وارنر، استاد مطالعات بحران و فاجعه در دانشگاه واگنینجن و دکتر سومیت ویج، پژوهشگر حوزه سیاست بینامرزی آب در دانشگاه ژنو، در مقاله مشترکی درباره تاثیر اجرای پروژه های بزرگ آبی بر بروز جنگ های داخلی و خارجی، ترکیه را به عنوان یکی از کشورهایی ذکر کرده اند که ایجاد چنین روژه هایی باعث ایجاد بحران و حتی جنگ در آن شده است.

این دو پژوهشگر  با اشاره به این که برخی پروژه های بزرگ آبی ترکیه هدف حملات پ.ک.ک در دهه 1980 قرار گرفته، هدف چنین پروژه هایی از نگاه کردهای ترکیه را تلاش دولت این کشور برای سرکوب هرچه بیشتر کردها و کنترل بیشتر قلمرو عنوان کرده اند.

دکتر وارنر و سومیت بر این باورند احداث چنین سدهایی باعث ایجاد حس به حاشیه رانده شدن کردها، از بین رفتن هویت آنها و تضعیف موقعیت شان در ترکیه شد که این مسئله تشدید تقابلات میان کردها و دولت ترکیه را به همراه داشت.