دانشگاه کردستان؛ ارتباط با صنعت و جامعه و رنکینگ وزارت علوم
سرویس کردستان - وزارت علوم هر ساله در حوزه های مختلف آمارهایی را از دانشگاه های مختلف ارائه می دهد تا هم وضعیت موجود را بسنجد و هم امکان برنامه ریزی و هدفگذاری برای آینده را میسر سازد.

به گزارش کرد پرس، در همین رابطه کتاب «رصد اشتغال فارغ التحصیلان 1400» و کتاب «مهارت افزایی دانشگاه ها» دو گزارش مهمی است که بر مبنای آن می توان دانشگاه هایی را که در مسیر حرکت به سمت ایفای مسئولیت اجتماعی خود هستند، را تشخیص داد.

با این وجود و پس از تورق گزارش در کمال تعجب نامی از دانشگاه کردستان در میان حدود 70 دانشگاه تحت بررسی بدست نیامده است. پس از تماس و استعلام از دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم متوجه شدیم علیرغم پیگیری مکرر مدیریت و کارشناسان حوزه مربوطه هیچ گزارش از دانشگاه کردستان در این دو حوزه به وزارت علوم منعکس نشده است.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است آیا براستی دانشگاه کردستان در این دو حوزه مهم که از زیربناهای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سه و چهار است عملکردی نداشته است؟ یا خیر صرفا نتوانسته یا نخواسته آنرا به وزات علوم منعکس کند؟

در هر دو حالت این وضعیت نشانگر آن است که در دوره مدیریت اخیر دانشگاه نگاه به بیرون از کشور و مشارکت در آمار موسسه های بین المللی اهمیت بیشتری از گزارش دهی به نهادهای داخلی و وزارت علوم دارد موضوعی که بارها مسئولان ارشد کشور و در راس همگی آنها مقام معظم رهبری به عنوان آفت «نگاه به بیرون» از آن یاد کرده و آن را خیانت به کشور و آرمان های مقدس جمهوری اسلامی دانسته اند.

بدیهی است پاسخ دانشگاه می تواند قدری از این فضای مبهم بکاهد هر چند در صورت مساله تغییری به وجود نمی آورد که وقتی سکان حوزه های مربوط به ارتباط با جامعه بر مبنای مناسبت های گروهی و قومی به غیر متخصصین سپرده شودف خروجی آن نه تنها در خدمت دانشگاه و جامعه نخواهد بود که به درد مخاطبین رشته تخصصی «مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کردستان» هم نخواهد خورد.