طرح خرید ویلچر با جمع‌آوری درب بطری در ارومیه کلید خورد
سرویس آذربایجان غربی- طرح جمع‌آوری درب بطری جهت خرید ویلچر برای توانخواهان نیازمند در ارومیه با تلاش و برنامه‌ریزی اداره تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه و یکی از انجمن های مردم نهاد آغاز شد.

به گزارش کردپرس، از شهرداری ارومیه؛  بطری‌های پلاستیکی نقش زیادی در تخریب محیط زیست دارند. هم‌چنین درب‌های بطری‌ها که آلیاژ متفاوتی نسبت به خود بطری‌‌ها دارند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست می‌رسانند.

با اجرای طرح جمع‌آوری درب‌های بطری با همکاری و مشکارت انجمن "ناجیان نبض زمین" هم به حفظ محیط زیست و هم بهبود صنعت بازیافت می‌توان کمک کرد ضمن اینکه کار خیر هم انجام داده‌ایم.

درب‌های بطری پلاستیکی پس از جمع‌آوری برای بازیافت به کارخانه‌های مربوطه فروخته می‌شود، با درآمد ناشی از آن برای معلولین بی‌بضاعت، ویلچر خریداری و اهدا می شود.

این حرکت برای نهادینه کردن مسئولیت شهروندی و توجه به محیط زیست و صنعت بازیافت و هم‌چنین جلب مشارکت شهروندان در امر تفکیک از مبدا در کنار کار خیر است.

این طرح با تلاش و برنامه‌ریزی اداره تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه صورت گرفته است.