کردها بزرگترین برنده تفاهمات و مصوبات مجلس عراق از سال 2003 تاکنون هستند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک عضو فراکسیون فتح در پارلمان عراق از نارضایتی برخی از شخصیت های کرد از تصویب قانون استقراض در مجلس اظهار تعجب کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، حامد الموسوی در این باره گفت: از واکنش شدید اقلیم کردستان به تصویب قانون استقراض تعجب می کنیم. زیرا قانون مذکور، به روشی دمکراتیک تصویب شد و وجود مخالفانی برای آن، طبیعی است.

الموسوی افزود: پیش نویس قانون با فداکاری مشترک نیروهای سیاسی، تصویب شد و هیچ گونه برنامه ای برای تصویب قانون برای نارضایتی کردها وجود نداشته است.

الموسوی تصریح کرد: در جلسه رأی گیری، تلاش هایی برای کسر حد نصاب و عدم تصویب قانون مذکور وجود داشت و این امر باعث تأخیر تصویب آن به مدت 17 ساعت شد که در این مدت نیز، گفتگوها ادامه داشت.

این عضو فراکسیون فتح خاطرنشان کرد: نفت متعلق به همه شهروندان عراق است و باید هرگونه قانونی در این زمینه درباره کل عراق اجرا شود.

حامد الموسوی افزود: ملزم کردن اقلیم کردستان به تسلیم درآمدهای نفتی در قانون استقراض به نفع شهروندان کرد خواهد بود. زیرا شکایت هایی مبنی بر عدم شفافیت توسط سیاستمداران کرد مطرح شده و در آن، اظهار داشته اند بودجه از بغداد به اربیل ارسال می شود اما در اقلیم هزینه نمی شود.

این نماینده مجلس عراق در پایان اظهار داشت: کردها بزرگترین برنده تفاهمات و قوانین تصویب شده در مجلس عراق از سال 2003 تاکنون هستند.