حکومت حق ندارد نام قاتل مردم کردستان را بر روی جنگل های آمد بگذارد
سرویس ترکیه - بوم شناسان و هنرمندان کرد و نمایندگان سازمان های مردم نهاد اهل دیاربکر در اعتراض به نام گذاری جنگل های منطقه باستانی کرکلار دیاربکر تجمع کردند.

به گزارش کردپرس، گروهی از بوم شناسان و هنرمندان کرد و نمایندگاه سازمان های مردم نهاد اهل دیاربکر در واکنش به نامگذاری جنگل های کوه کرکلار دیاربکر به نام دولت باغچه لی رئیس ناسیونالیست افراطی حزب حرکت ملی (MHP) با راه اندازی یک تجمع ضمن محکوم کردن این حرکت اعلام کردند که اجازه نخواهند داد نام کسی که ایدئولوژی اش قتل عام کرد ها است، بر روی مناطق دیاربکر باشد.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، وهاب ایشیکلی، یکی از اعضای جنبش بوم شناسی بین النهرین در این گردهمایی گفت: «همه مردم دیاربکر مخالف نامگذاری این منطقه به نام باغچه لی هستند. ائتلاف حاکم 450 تن درخت را در کوه جودی بریده است. جنگل های لیجه را سوزانده است. طبیعت کردستان را به یغما برده است، آن وقت آمده و می خواهد در آمد جنگل یادبود به نام باغچه لی ایجاد کند. این کار در کردستان پذیرفتنی نیست.»

او افزود: «حکومت ترکیه در شهرهای کردستان ترکیه جنگ راه انداخت. مردم را قتل عام کرد. آنها را وادار به مهاجرت کرد. همه بافت های تاریخی کردستان ترکیه را نابود کرد. حالا می خواهد اینجا جنگل درست کند. آنها قاتل طبیعت کردستان هستند.»

ایشیکلی نامگذاری جنگل در کردستان به نام باغچه لی را مشابه نامگذاری جنگل در آلمان به نام هیتلر دانست و گفت: «شما نمی توانید بروید و یک جنگل به نام هیتلر در آلمان ایجاد کنید؛ یا یک جنگل را به نام موسیلینی در ایتالیا نامگذاری کنید. در اینجا نیز قرار است پیامی با این نام به مردم کرد داده شود. حکومت می خواهد بگوید هم کردستان را ویران می کنیم و هم جنگل می سازیم و هم به نام کسانی که شما را به قتل رساندند نامگذاری می کنیم. ما مردم آمد هرگز چنین چیزی را نمی پذیریم.»