نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی ریاست جمهوری عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- هوشیار زیباری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە عنوان نامزد این حزب، برای تصدی ریاست جمهوری عراق، ثبت نام کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، در پی کشمکش و مناقشات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و تعیین نامزدی از میان کردها برای تصدی این منصب، پس از اعلام نامزدی برهم صالح از سوی حزب اتحادیە میهنی برای تصدی این منصب، هوشیار زیباری نیز بە عنوان نامزد حزب دمکرات معرفی شدە است.

پایگاه ملی خبر عراق، اعلام کردە هوشیار زیباری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات (پارتی) بە عنوان نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، ثبت نام کردە است.

سایت خبری خندان نیز بە نقل از منبعی مطلع در بغداد کە نخواستە نامش فاش شود، گزارش داد کە زیباری بە عنوان نامزد حزب دمکرات برای تصدی این منصب بە صورت رسمی ثبت نام کردە است.

رئیس مجلس جدید عراق، مدت ١٥ روز به جریان‌های سیاسی این کشور مهلت داده است که نامزد‌های خود را برای احراز سمت‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری معرفی کنند.

بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث  تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است.

در دورە پیش و سال 2018 میلادی، حزب دمکرات فواد حسین (وزیر خارجە کنونی عراق ) را کە از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیە میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و حزب دمکرات در واکنش بە شکست در مجلس عراق، بە مدت یک سال هیچ گونە برخورد و تعامل رسمی را بە عنوان رئیس جمهور با برهم صالح انجام نداد.

حزب دمکرات کردستان به رهبری  مسعود بارزانی، اخیرا از مخالفت با ریاست جمهوری مجدد برهم صالح خبر داده و تأکید کرده بود، سناریوی 2018 درباره پست ریاست جمهوری عراق تکرار نخواهد شد و منصب ریاست جمهوری عراق حق همه کردها است و نامزد این منصب باید با مشورت و مواقفت این حزب انتخاب شود.

با این حال مشاور دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد کە این حزب برهم صالح را بە عنوان نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، انتخاب کردە و در این مورد مشورتی با هیچ حزبی انجام ندادە و در صورت موافقت و یا مخالفت حزب دمکرات نیز گزینە خود برای ریاست جمهوری عراق را تغییر نمی دهد.

زیباری در دولت های پیشین عراق بە عنوان وزیر خارجە و دارایی فعالیت کردە و در دورانی کە وزیر دارایی عراق بود، بە اتهام فساد مالی استیضاح و برکنار شد.