نارضایتی دو حزب اصلی آمریکا از سیاست این کشور در مورد سوریه
سرویس جهان- نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در نامه ای به جو بایدن خواستار ارائه گزارش فوری در مورد وضعیت سوریه ,و ارزیابی سیاست کنونی واشنگتن در این مورد شده اند.

به گزارش کردپرس، اعضای برجسته کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا، در نامه ای به جو بایدن، رئیس جمهور این کشور خواستار ارائه گزارشی فوری درباره سوریه و لزوم در پیش گرفتن سیاستی منسجم از سوی دولت بایدن پیرامون وضعیت سوریه شده اند.

آنها در این نامه از سیاست کنونی واشنگتن در مورد سوریه ابراز نارضایتی کرده و ضمن ابراز نگرانی از گسترش ارتباطات کشورهای عرب با سوریه خواستار اعمال تحریم های بیشتر شده اند.

آنها از بایدن خواسته اند نهادهای مرتبط شامل وزارت خارجه و دفاع این کشور با همراهی شورای امنیت ملی، گزارشی در مورد وضعیت سوریه تهیه و ارائه کنند.

 نمایندگان دو حزب آمریکا همچنین در بخش اختصاص بودجه وزارت دفاع این کشور به فعالیت نیروهای این کشور در سوریه، خواستار ارائه گزارشی درباره عملکرد آمریکا و نیروهای در سوریه شده اند. بیشتر بودجه اختصاص یافته وزارت دفاع آمریکا در مورد سوریه به حمایت آمریکا از نیروهای کرد سوریه و هزینه های 900 نیروی نظامی آمریکا در سوریه باز می گردد.

 نمایندگان هر دو حزب ادامه هزینه بودجه اختصاص یافته در مورد سوریه را به ارائه گزارش وزارت خارجه و دفاع این کشور در مورد عملکرد دولت بایدن در سوریه منوط کرده اند.