اجرای طرح «بادشکن غیر زنده» در حاشیه دریاچه ارومیه
سرویس آذربایجان غربی- سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: جهت جلوگیری از حرکت ماسه های روان و گرد و غبار، طرح بادشکن غیرزنده در حاشیه دریاچه ارومیه به مساحت 163 کیلومتر اجرا شد.

به گزارش کردپرس، میر صمد موسوی  با بیان اینکه طرح بادشکن غیرزنده برای تثبیت کانون های گرد و غبار حاشیه دریاچه ارومیه اجرایی می شود، در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه، وزش بادهای فصلی و مداوم و ایجاد طوفان های نمك در منطقه یكی از موثرترین راهكارهای جلوگیری از پیش روی گرد و غبار اجرای طرح تثبیت شن با اجرای باد شكن غیر زنده است.

موسوی عملیات مرمت تشتک در 6 منطقه در حاشیه دریاچه، عملیات کنتورفارو، آبیاری دوره ای در 10 منطقه حاشیه دریاچه و واکاری در 4 منطقه مرنگلو،سپرغان، چوپانلوی سلماس وآغداش میاندوآب را از دیگر اقدامات این اداره کل در زمینه احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از اجرای عملیات بوته کاری با هدف اجرای دریاچه ارومیه نیز خبر داد و اظهار کرد: در این مدت عملیات بوته کاری در 4 منطقه انگنه، مرنگلو، جبل،آغداش میاندوآب اجرا شده است.

موسوی با اشاره به عملیات بذرکاری در دو منطقه حاشیه دریاچه ارومیه به مساحت52 هکتار گفت: بذرپاشی در 52 هکتار، کود دهی، سمپاشی ،قرق،طرح ترسیب کربن در جهت افزایش درآمد و کمک به معیشت خانوارهای روستایی ساکن در حاشیه دریاچه با هدف حفظ پوشش گیاهی حاشیه دریاچه ارومیه انجام یافته است.

عملیات های مقابله با کانون های تولید گرد و غبار حاصل از خشکی دریاچه ارومیه شامل فعالیت های بیومکانیکی، بیولوژیکی، ترسیب کربن، مقابله با بیابان زایی و احداث ایستگاه کمّی سازی میزان فرسایش بادی و تولید گرد و غبار بوده و از سال 93 در آذربایجان غربی کلید خورده است.