پسماند؛ بهانه سفرهای مکرر و بی نتیجه مسئولان قروه
سرویس کردستان- متولیان پسماند قروه در حالی هر چند وقت یکبار در هر دوره مدیریت شهری به بازدید از جایگاه های پسماند در دیگر شهرهای کشور می روند که تاکنون هیچ نتیجه مثبتی برای شهرستان نداشته است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، چالش معضل پسماند زباله قروه تا جایی پیش رفته که برای چندمین بار است مسئولان شهرستان با این استدلال که می خواهند از دیگر شهرستان های مشابه الگو بگیرند به بازدید از جایگاه های بیوکمپوست این مناطق می روند.

این بازدیدها از کارخانه بیوکمپوست کرمانشاه شروع شد و پس از چند دوره بازدید شوراهای ادوار، در این سال های اخیر به نجف آباد اصفهان در سال گذشته رسید و حالا هم به شهرستان نور مازندران...

تمامی این بازدیدها گرچه با عنوان الگوبرداری و بستن قرارداد با سرمایه گذاران برای راه اندازی بیوکمپوست صورت گرفته، اما نه تنها هیچ گونه بهره برداری نکردند بلکه بیت المال را هزینه و در نهایت حق مأموریتی برای اعضای شورا و شهردار و مابقی همراهان نوشته شد و پسماند هم به جای خود باقی ماند و تمام.

نکته جالب توجه در این بازدیدها نبود حضور نماینده ای از جانب اداره محیط زیست و یا کارشناسان متخصص در امور مرتبط است. آیا فرماندار می تواند به جای محیط زیست نسبت به مسایل زیست محیطی تصمیم گیری کند؟ آیا اعضای شورای شهر تخصص مسایل زیست محیطی و آبخوان های زیرزمینی را دارند؟ آیا شخص شهردار حتی با مدرک تحصیلی غیرمرتبط به حوزه شهری می تواند در تخصص حساسی مانند آلودگی های پسماند نظر دهد؟! یا اعضای شورای شهر در دوره پنجم که تعدادی با شهردار وقت به نجف آباد اصفهان رفته بودند چرا نسبت به هزینه کرد بی نتیجه این سفر پاسخ گو نبودند؟ مگر نرفته بودند برای بهره برداری از اقدامات پسماند در این شهر؟! چرا هیچ توضیحی به مردم داده نشد؟!

به نظر می رسد تمامی این اقدامات و هزینه کردن ها تنها برای ساکت کردن صدای معترضان نسبت به وضعیت نابسامان محیط زیست در قروه و به نوعی رفع تکلیف و تلاش برای گذراندن زمان باشد وگرنه برای چنین کار تخصصی باید از کارشناسان مرتبط استفاده می کردند و در واقع افرادی را به این بازدیدها می فرستادند که معنای محیط زیست، آلودگی آبخوان و در یک کلام مدیریت پسماند را بدانند نه اینکه دقیقاً مسئولانی که خود عامل آلودگی سرتاسر شهرستان قروه بوده اند برای رفع مشکلی که خود به وجود آورده اند به نام الگوبرداری از بیت المال هزینه کرده و حق مأموریت بگیرند و در نهایت هم با چند قطعه عکس و نوشتن یک رزومه همه چیز را تمام کنند! کاری که مسئولان و شوراهای گذشته کردند و حال هم ادامه دارد و گویا این برنامه های بازدید، دوره ای شده و در هر دوره شورا لازم الاجراست و پسماند هم که بهانه خوبی شده برای این سفرها!

در هر صورت باتوجه به وضعیت نابسمان حوضه آبخیز «جنیان» و شدت گرفتن اعتراضات فعالان زیست محیطی و کشاورزان منطقه، به نظر می رسد این بار دیگر اجازه ترک مسئولیت و اقدامات نمایشی به متولیان کارگروه پسماند داده نخواهد شد./

در این زمینه بیشتر بخوانید:

- جنیان در خطر

- بیانیه ای هشدارآمیز در خصوص ادامه بی مدیریتی حوزه پسماند قروه

- هشدار نظام صنفی کشاورزی قروه به انباشت مجدد زباله در حوضه آبخیز جنیان

- پاسکاری زباله های قروه میان متولیان/قانون پسماند اجرا نمی شود

- آلودگی حوضه آبخیز «جنیان» قروه در چرخش زباله

- تکرار بی مسولیتی در آبخوان جِنیان قروه/خطر آلودگی آب شرب 21 روستا

* گزارش: زیبا امیدی فر