594 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان زیر کشت گندم رفته است
سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جاری 594 از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گندم رفته که 95 درصد آن دیم است.

به گزارش کرد پرس، محمدفرید سپری با اشاره به اینکه 100 درصد مزارع کردستان به سطح سبز رسیده اند، گفت: بیش از 80 درصد مزارع درمرحله دو برگی هستند.

وی اظهار کرد: تا به امروز 16 هزار و 2377 هکتار قرارداد در طرح کشت قراردادی گندم در 7 شهرستان به تعداد 538 نفر منعقد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه امسال سال طلائی بیمه محصولات کشاورزی بود، افزود: بیش از 240 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

سپری با ارایه پیشنهاد در زمینه استفاده از کود کلرور پتاسیم به عنوان کود سرک جهت رشد و باردهی گندم، ادامه داد: کود میکس ان پی کا 202020 نیز به عنوان محلول پاشی می تواند شرایط خوبی برای رشد محصول فراهم آورد.

وی با بیان اینکه برای کنترل عوامل خسارت زا، باید سموم حشره کش و علف کش در کشت قراردادی در دستور کار قرار گیرد، یادآور شد: در طرح جهش تولید 480 هزار هکتار به کردستان ابلاغ شده که اکنون 400 هزار هکتار کشت شده است.