آمریکا به ترکیه اعلام کرده است که از خاک سوریه خارج شود
سرویس سوریه-رییس حزب روز دموکرات کُرد در سوریه، گفت:آمریکایی‌ها به ترکیه گفته‌اند که باید در یک برنامه زمانبندی شده و بصورت تدریجی از خاک سوریه خارج شوند.

کوفان کنعو رییس حزب روز دموکرات کُرد در سوریه در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به تغییر سیاست ترکیه از جنگ زمینی به جنگ هوایی علیه کُردستان سوریه، اظهار کرد:ترکیه با همه امکاناتش در حال مبارزه و جنگ با کُردهاست و هم از زمین و هم از آسمان کُردها را مورد تجاوز قرار می‌دهد.ترکیه در پی فرصتی است تا چراغ سبز حمله را از ترکیه و آمریکا بگیرد و بار دیگر اقدام به تصرف خاک کُردستان سوریه نماید.ترکیه حریص است و با فکر عثمانگرایی بدنبال تصرف خاک کُردستان است.

وی افزود:نیروهای سوریه دموکراتیک، نیروی آزموده دیده و توانمندی است و در جنگ با داعش کارایی خود را نشان داده است، اما ترکیه از لحاظ تجهیزات بسیار پیشرفته است و در ناتو قرار دارد لذا توازنی میان قدرت ما و ترکیه وجود ندارد و ما می‌خواهیم که روسیه و آمریکا بار دیگر اجازه حمله به ترکیه را ندهند.

وی تصریح کرد:آمریکا و روسیه قول داده‌اند که ترکیه اجازه حمله پیدا نمی‌کند.از سوی دیگر از طریق دیپلماسی ما با کشورهای غربی و منطقه بر سر این موضوع به گفتگو نشسته‌ایم.همچنین در اینجا اهمیت مذاکره جریان‌های کُردی برای گذار از این شرایط حول محور وحدت بسیار با اهمیت است.

کوفان کنعو گفت:مشکلات فراوانی وجود دارد.ما هنوز نتوانسته‌ایم با دولت مرکزی به توافقی دست پیدا کنیم یا اروپا را راضی کنیم که ترکیه را یک کشور متجاوز معرفی کند اما بر اساس خبراتی که مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند به ترکیه گفته شده که در یک برنامه زمانبندی شده و بصورت تدریجی باید از خاک سوریه خارج شود.

رییس حزب روز دموکرات کُرد در سوریه گفت‌:ما باید به توافقی با ترکیه برسیم که از خاک کُردستان سوریه خارج شود و همچنین لازم‌ است با همه کشورهای منطقه درباره شرایط سوریه گفتگو کنیم.