مخالفت یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان با ریاست جمهوری مجدد برهم صالح
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد حزب دمکرات، بر مخالفت قاطع این حزب با انتخاب مجدد برهم صالح به ریاست جمهوری عراق تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "مهدی عبدالکریم" در این باره گفت: نامزد پست ریاست جمهوری بدون موافق حزب دمکرات انتخاب نخواهد شد.

مهدی عبدالکریم افزود: جریانات کرد بر انتخاب یک شخصیت مورد قبول حزب دمکرات و اتحادیه میهنی و حضور وی در بغداد و کسب رأی اعتماد برای وی از مجلس تأکید دارند.

عضو ارشد حزب دمکرات کردستان همچنین گفت: برهم صالح فقط نزد اتحادیه میهنی مقبولیت دارد.

یادآور می شود احزاب اقلیم کردستان درباره پست ریاست جمهوری عراق دچار اختلاف شده است و هیچ کدام از دو حزب اصلی اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با نامزدهای مطرح شده از سوی یکدیگر موافقت نکرده اند. افزون بر این اتحادیه میهنی، این منصب را سهم خودش از قدرت در عراق می داند.