ترور نافرجام یک عضو حزب دمکرات کردستان در بغداد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان (پارتی) در بغداد، اعلام کرد کە هدف سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفتە است.

بە گزارش کردپرس، مهدی عبدالکریم از عضای حزب دمکرات کردستان در بغداد بە شبکە تلویزیونی کردستان تی وی، گفت کە شب گذشتە در بغداد از سوی افراد ناشناس هدف سوء قصد قرار گرفتە، اما از این ترور جان سالم بە در بردە است.

وی افزود کە شماری افراد مسلح ناشناس از یک خودروی (BMW)در خیابان الجیش بغداد،  بە سوی وی تیراندازی کردە اند، اما توانستە خود را نجات دادە و از تیررس گلولە ها دور کند.

همچنین تاکید کرد که امنیتی در بغداد وجود ندارد و اعضای حزب دمکرات در امان نیستند.

این در حالی است کە دفتر حزب دمکرات نیز در بغداد روز گذشتە از سوی افراد ناشناس هدف حملە قرار گرفتە و یک بمب دستی بە داخل ساختمان این دفتر پرتاب شد کە تلفات جانی بە دنبال نداشت.

همچنین دفاتر ائتلاف های سنی تقدم و عزم در بغداد کە هم پیمان پارتی محسوب می شوند نیز امروز جمعە هدف حملە قرار گرفتند.