محدود شدن تحرکات آمریکا در سوریه
سرویس جهان- حاید حاید بر این باور است ناتوانی آمریکا در جلوگیری از حملات اخیر به پایگاههای این کشور در سوریه نشان از احتمال ایجاد محدودیت برای این کشور و زمین گیر شدن نیروهای این کشور در سوریه است.

به گزارش کردپرس، حاید حاید، تحلیلگر سوری مسائل خاورمیانه در موسسه چتم هاوس نوشت: حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه در سال گذشته میلادی به صورتی چشم گیر افزایش یافته است و به نظر می رسد این حملات در سال 2020 هم ادامه دارد.

این تحلیلگر مسائل سوریه با اشاره به این که از ابتدای سال جدید میلادی هشت موشک به سمت مواضع نیروهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه شلیک شده است، این امر را نشانه تشدید هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکا در سوریه عنوان کرده است.

او بخش عمده ای از علت ادامه حضور نیروهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را مقابله با قدرت گرفتن داعش دانست و نوشت نیروهای آمریکایی در کنار نقش مشاوره نظامی، گشت های نظارتی را نیز همراه با نیروهای کرد انجام می دهد.

حاید یکی از علل ناتوانی آمریکا در پاسخ به حملات را ترس این کشور از تاثیر تشدید بحران در این مناطق بر مسائل دیگری دانست که آمریکا در این منطقه با آن درگیر است.
این کارشناس در بیان شدت عملیاتها علیه نیروهای آمریکا در سوریه نوشت: از ژانویه 2021 تاکنون، تقریبا هر ماه یک بار به نیروهای آمریکایی در سوریه حمله شده که در تاریخ حضور نیروهای این کشور در سوریه بی سابقه است.

او از جمله دلایل عدم تمایل آمریکا به واکنش به این حملات را ترس این کشور از تشدید بحران در منطقه و نیز تاثیرگذاری آن بر برخی مسائل مانند گفتگوها در وین بر سر مسائل اتمی عنوان کرده است.