حزب دمکرات کردستان در صدد بازپس گیری دو کرسی خود در مجلس عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق، اعلام کرد کە این حزب پس از برگزاری اولین نشست مجلس می تواند اقدامات لازم برای بازپس گیری دو کرسی خود در مجلس را آغاز کند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، ویان صبری اعلام کرد کە طبق قوانین عراق، حزب دمکرات در مرحلە کنونی کە اولین نشست مجلس جدید عراق، برگزار شدە می تواند شکایت و اعتراضات رسمی را برای بازپس گیری دو کرسی خود در مجلس آغاز کند.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق، افزود کە این حزب در تلاش است دو کرسی خود در استان های اربیل و نینوا را بە صورت قانونی و از طریق دادگاه فدرال عراق بازپس بگیرد.

لازم بە ذکر است کە در نتایج اولیە انتخابات زودهنگام مجلس عراق کە در اکتبر سال 2021 برگزار شد، حزب دمکرات دارای 33 کرسی بود، اما در نتایج نهایی و پس از اعتراضات اتحادیە میهنی دو کرسی از کرسی های پارتی در استان های نینوا و اربیل، بە نامزدهای این حزب تعلق یافت و حزب دمکرات نیز تاکید کرد کە این دو کرسی را سهم خود دانستە و تمامی راهکارهای قانونی را برای بازپس گیری این دو کرسی در پیش می گیرد.