چارچوب هماهنگی مخالف ریاست جمهوری هوشیار زیباری است
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد ائتلاف دولت قانون تأکید کرد: چارچوب هماهنگی جریانات شیعه، با نامزدی هوشیار زیباری عضو ارشد حزب دمکرات کردستان برای ریاست جمهوری عراق مخالف است.

به گزارش کرد پرس به نقل از العهد نیوز، "عارف الحمامی" در این باره گفت: چارچوب هماهنگی در حال تشکیل ائتلافات است و در صورت تکمیل آنها به صورت شفاف و اخلاق سیاسی، نام نامزدها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تفاهمات تا زمان دستیابی به اسامی شخصیت های مورد توافق همه جریانات ادامه خواهد یافت.

الحمامی افزود: کجایند کسانی که شعار می دادند آزموده را آزمودن خطاست. به همین دلیل، ما اولین کسانی خواهیم بود که با ریاست جمهوری زیباری مخالفت خواهیم کرد.

یادآور می شود مذاکرات بین جریانات سیاسی اقلیم کردستان برای انتخاب نامزد پست ریاست جمهوری عراق ادامه دارد و اتحادیه میهنی کردستان، برهم صالح را برای این پست نامزد کرده ات. این در حالی است که حزب دمکرات کردستان، تأکید کرده است در صورت اصرار اتحادیه میهنی بر نامزدی صالح، این حزب نیز بر نامزدی هوشیار زیباری اصرار خواهد کرد.