در صورت عدم توافق با حزب دمکرات، برای نامزد ریاست جمهوری، امضا جمع آوری می کنیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان تهدید کرد که در صورت عدم توافق حزب دمکرات با این حزب و اصرار آن بر معرفی نامزد برای پست ریاست جمهوری عراق به سناریوی سال ۲۰۱۸ که شامل جمع آوری امضا برای رای دادن به نامزد خود جهت ریاست جمهوری است، باز خواهد گشت.

به گزارش کرد پرس به نقل از فرات نیوز، "کاروان انور"، عضو دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی گفت: گفتگوها و مذاکرات در خصوص منصب ریاست جمهوری به عنوان سهم کردها از حاکمیت عراق، در جوی آرام و بدون هرگونه تنشی صورت می گیرد.

کاروان انور افزود: توافق اخیر ما با حزب دمکرات کردستان براین بود که پیاممان در مجلس یکی باشد، اما بدون اطلاع قبلی دیدیم که این حزب با علم به این که این منصب متعلق به اتحادیه میهنی است، هوشیار زیباری را برای ریاست جمهوری کاندید کرد.

انور افزود: اکنون و تا این لحظه، همه چیز آن طور که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفته و هنوز قطعی نشده و ما هنوز زمان داریم و اتحادیه میهنی بر موضع خود ایستاده است.

این عضو اتحادیه میهنی افزود: ریاست جمهوری بعد از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک منصب حاکمیتی به کردها تعلق دارد و طبق توافقات منعقده، سهم اتحادیه میهنی کردستان است و حزب دمکرات ریاست اقلیم را بر عهده می گیرد. هنوز فرصت برای دستیابی به توافق به پایان نرسیده و ما همچنان براساس توافقات به حق خود پایبند هستیم.

وی عنوان کرد: در صورت نرسیدن به توافق، سناریوی ۲۰۱۸ مطرح می شود که شامل جمع آوری امضا برای رأی دادن به نامزد اتحادیه میهنی است. اما امیدوارم به توافقی جامع برسیم. درغیر این صورت راهی جز جمع آوری امضا در صحن مجلس نداریم.