ضعف نظارت بر توزیع گندم و آرد شهرستان های آذربایجان غربی
سرویس آذربایجان غربی- سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به کمبود نیرو در بازرسی از نانوایی ها و نحوه توزیع آرد در سطح شهرهای استان گفت: بیشتر بازرسی ها به دلیل کمبود نیرو در مرکز استان متمرکز است و شهرستانها نظارت بر نحوه توزیع گندم و آرد ضعیف است.

به گزارش کردپرس، از جهاد کشاورزی؛ امید زینالی اصل با بیان این مطلب اظهار کرد: از توزیع ماهانه 36 هزار تن گندم به طور میانگین در بین کارخانجات آرد در شهرستانهای استان خبر داد.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر 4 هزار و 732 واحد نانوایی در سطح 19 شهرستان استان فعال است و ماهانه حجم قابل توجهی آرد در بین نانوایی ها توزیع می شود.

او با بیان اینکه به دلیل کمبود نیرو امکان بازرسی از نانوایی ها و نحوه توزیع آرد در سطح شهرهای استان به صورت واحد به واحد در یک زمان مشخص وجود ندارد، افزود: بیشتر بازرسی ها به دلیل کمبود نیرو در مرکز استان متمرکز است و شهرستانها  نظارت بر نحوه توزیع گندم و آرد ضعیف است.

زینالی با تاکید بر چاره اندیشی در خصوص تقویت سیستم نظارتی بر روند توزیع گندم و آرد ، بیان کرد: طی سالجاری 678 واحد مورد بازرسی قرار گرفته است، که از این تعداد 238 واحد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

او ادامه داد: همچنین در سه ماهه اخیر نیز 404 کیسه ارد خارج از شبکه توزیع توسط همکاران کشف و ضبط و مجددا وارد چرخه توزیع قانونی قرار گرفت.

زینالی تاکید کرد: توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر در سامانه سیفا انجام می گیرد و با توجه به لینک بودن این سامانه با سامانه های جامع انبار ها و تجارت می توان بر نحوه فروش و توزیع نظارت کرد.