متهم شدن مجدد کردهای سوریه به استفاده از کودکان در جنگ
سرویس جهان- مقامات ارشد نظامی کرد سوریه استفاده از کودکان در جنگ را رد می کنند اما برخی برخی موسسات ادعا کرده اند که استفاده از کودک سرباز توسط نیروهای کرد سوریه ادامه دارد هر چند میزان استفاده نیروهای کرد-عرب سوریه از کودکان در تقابلات کاهش پیدا کرده است.

به گزارش کردپرس، روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز در گزارشی از ادامه استفاده نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها از کودکان به عنوان سرباز خبر داده است. این نشریه ادعا کرده است که نیروهای دموکراتیک سوریه با وجود امضای توافق با سازمان ملل مبنی بر عدم استفاده از کودکان به عنوان نیروی نظامی، همچنان به این روند ادامه می دهد.

شبکه حقوق بشر سوریه نیز ادعا کرده است که علیرغم تعهد نیروهای دموکراتیک سوریه به عدم استفاده از کودک سرباز، این نیرو در سال 2021 نزدیک به 50 کودک زیر 18 سال را به خدمت گرفته است.

اما فرهاد شامی، رئیس مرکز رسانه ای نیروهای دموکراتیک سوریه به این روزنامه گفته است گزارشها در مورد استفاده این نیرو از کودکان در جنگ غیرواقعی و اغراق آمیز است. او ادعا کرد که در حال حاضر هیچ نیرویی که سن او زیر 18 سال باشد به خدمت نظامی گرفته نشده است. سربازگیری بر اساس موازین و قوانین مشخصی در میان این نیرو صورت می گیرد که اجازه نمی دهد افراد خردسال به نیروهای نظامی ملحق شوند.

با این حال، او اذعان کرد که جنبش جوانان انقلابی کرد که به گفته او نیرویی غیرنظامی است، با کسب رضایت والدین اقدام به عضوگیری از میان کودکان کرده است.

اما بسام الاحمد، از بنیانگذاران موسسه « سوریها برای حقیقت و عدالت» به عرب نیوز گفت: همه نیروهای نظامی از همه تشکلها در سوریه از کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده می کنند. وی افزود: تنها فرق نیروهای دموکراتیک سوریه با سایر گروه های نظامی در سوریه این است که فرماندهان این نیرو در سال 2019 به سازمان ملل قول دادند به سربازگیری از میان کودکان پایان دهند.

شبکه حقوق بشر سوریه ادعا کرده است که همچنان 156 کودک در میان نیروهای دموکراتیک سوریه حضور دارند.