چرایی حضور شهروندان غربی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه
سرویس جهان- برخی شهروندان غربی که برای مبارزه با داعش به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه رفته اند خود را حامیان تفکر چپ گرایی و انترناسیونالیسم دانسته و معتقدند حضور در این مناطق فرصت بیشتری برای مطالعه و تجربه این نوع تفکر به آنها می دهد اما برخی دنبال کردن حس ماجراجویی را علت حضور خود در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه دانسته اند.

به گزارش کردپرس، کردهای سوریه با تشدید بحران این کشور در سال 2014 که با هجوم گسترده داعش به مناطق کردنشین سوریه همراه شد، در کنار تلاش برای جذب حمایت کشورهای جهان، اقداماتی را نیز برای جذب افراد هم سو با عقاید خود آغاز کردند.

نیروهای کرد سوریه کارزار گسترده ای در شبکه های اجتماعی برای جذب شهروندان غربی، بویژه آنهایی که تجربه حضور در جنگ را داشتند، آغاز کردند. بر اساس گزارش رسانه های غربی حدود 1000 تن از شهروندان کشورهای غربی، از آلمان گرفته تا آمریکا، کانادا و کشورهای آمریکای جنوبی به نیروهای کرد سوریه پیوستند.

برخی از شهروندان غربی که به نیروهای کرد سوریه پیوسته اند در مصاحبه با رسانه های غربی، علت حضور در سوریه را کمک به کردها در مبارزه با داعش، یافتن فرصتی برای ماجراجویی و جذابیت ایده ها و تفکر نیروهای کرد سوریه دانسته اند.

نشریه اینترناسیونالیست کمیون در گزارشی که به این موضوع پرداخته، با برخی از افرادی که از کشورهای غربی به سوریه آمده اند مصاحبه کرده است. برونو از آلمان که خود را یکی از طرفداران انترناسیونالیسم معرفی کرده، درباره علت حضور در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه گفته است ایدئولوژی و جنبش کردهای سوریه را که زمینه ایجاد به گفته او، کنفدرالیسم دموکراتیک را فراهم می کند، برای ارتقا تفکر خود مناسب دیده است و سرخوردگی او از سبک زندگی در آلمان عامل سفر به این منطقه بوده است.

او گفته است زندگی و جوامع در اروپا به دلیل سلطه جامعه سرمایه دار از هم گسسته اند و این مسئله زندگی را برای طرفداران سوسیالیسم دشوار کرده است. این شهروند آلمانی گفته است او به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه آمده است تا با زبان و فرهنگ کردها آشنا شود و با ویژگی های سیاسی جنبش کردهای سوریه نیز آشنایی پیدا کند.

یکی از شهروندان آمریکایی که بعد از انتخاب منطقه تحت کنترل کردهای سوریه برای زندگی نام مستعار کردی برای خود انتخاب کرده، سرزندگی و نشاط اجتماعی در میان کردهای سوریه را با وجود مشکلات فراوان جنگ و بحران اقتصادی عامل ماندگار شدنش در این منطقه عنوان کرده است که با سبک زندگی در غرب تفاوت زیادی دارد.

کریستوفر شهروند سوئیس نیز از جمله کسانی است که زندگی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را انتخاب کرده است. او درباره علت کوچ به منطقه تحت کنترل کردهای سوریه گفته است فرصتی برای تغییر در نگاه سیاسی و اجتماعی با حسی آمیخته از ماجراجویی را یافته است و از این که همچنان با وجود انتقاد دوستان و خانواده، در این جا زندگی می کند احساس راحتی دارد. او می گوید به برخی خصوصیات و آداب کردها مانند رقص کردی علاقه خاصی پیدا کرده است.

ماریو شهروند پرتغالی نیز از جمله کسانی است که تبلیغات رسانه های وابسته به نیروهای کرد سوریه او را به شمال شرق این کشور کشانده است. این شهروند پرتغالی درباره علت حضور در سوریه و عدم بازگشت به کشورش گفته است زندگی در اروپا تحت سلطه کاپیتالیسم دچار سکون شده است و مقابله با آن نیازمند قیام است اما چون در اروپا چنین جنبش هایی را نیافته به منطقه تحت کنترل کردهای سوریه آمده است.

اما همراه شدن شهروندان غربی با نیروهای کرد سوریه تبعاتی هم برای آنها داشته است زیرا برخی از آنها بعد از بازگشت به کشورشان محاکمه شده و حتی به زندان رفته اند.