اولین شهردار زن ایلام در شهر پهله منصوب شد
سرویس ایلام - با حکم استاندار ایلام لیلا پیری بعنوان شهردار شهر پهله منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، معاون استاندار و فرماندار ویژه دهلران در این آئین گفت: مدیریت شهری پیشانی هر شهری است و از اهمیت خاصی برخوردار است که باید با تعامل و همراهی و وحدت و هم افزایی و بهره گیری از همه ظرفیت ها و پیگیری ها به عمران شهری کمک کنند.

وی بر ضرورت همکاری و همراهی مدیران با شهردار جدید که از فرهنگیان منطقه است تاکید کرد و افزود: همه باید با تعامل و برنامه ریزی در تسهیل امور شهر همکاری کنند تا در این منطقه محروم شاهد عمران شهری پهله باشیم.

امام جمعه دهلران هم در سخنانی با دعوت از استاندار برای سفر به زرین اباد گفت: شورا و شهرداری با تعامل و سایر دستگاه ها نیز با همکاری خود زمینه توسعه عمران شهری پهله را بیش از پیش فراهم کنند.