تاکید مسرور بارزانی بر آمادگی اقلیم کردستان برای هماهنگی با کشورهای اروپایی در حل معضل پناهجویان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان در دیدار با وزیر خارجە لیتوانی آمادگی اقلیم را برای هماهنگی با کشورهای اروپایی، بە منظور حل معضل پناهجویان اعلام کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، امروز دوشنبە 27 دی / 17 ژانویە، مسرور بارزانی نخست اقلیم کردستان با گاربرییلیوس لاندسبیرگیس وزیر امور خارجە لیتوانی کە بە اربیل سفر کردە، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تحولات سیاسی عراق، روباط دو جانبە و معضل پناهجویان و آوارگان مورد بحث و بررسی قرار گرفتە و  و بارزانی آمادگی اقلیم را برای هماهنگی لازم با کشورهای اروپایی بە منظور حل معضل پناهجویان اعلام و بر ضرورت جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان تاکید کرد.

وی گفت کە دولت اقلیم برای حل معضل پناهجویان و بازگشت داوطلبانە پناهجویان کرد از بلاروس و کشورهای اروپایی بە اقلیم، راهکارهای لازم را در پیش گرفتە است.

لاندسبیرگیس در این دیدار بر آمادگی کشورش برای گسترش روابط همه جانبە با اقلیم، تاکید کرد.