عدم شرکت حزب چپ ترکیه در نشست ائتلاف دموکراسی
سرویس ترکیه - در آستانه برگزاری نشستی با عنوان ائتلاف دموکراسی، بین 9 حزب چپ گرای ترکیه، یکی از این احزاب به دلیل آنچه که نا مشخص بودن محتوای این ائتلاف نامیده است، از شرکت در نشست مذکور انصراف داد.

به گزارش کردپرس، در پی اعلام حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) برای برگزاری نشستی با حضور 9 حزب چپ گرای ترکیه از جمله حزب چپ (SOL)، این حزب امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل نا مشخص بودن محتوای «ائتلاف دموکراسی» شرکت در این نشست را به صلاح نمی داند.

به نوشته جمهوریت، در بیانیه حزب چپ ترکیه آمده است: «انتخابات آتی نه تنها عرصه ای برای تغییر حکومت است بلکه رفراندومی برای رژیم موجود نیز محسوب می شود.»

حزب چپ درباره فراخوان HDP برای تشکیل ائنلاف دموکراسی گفته است: «محتوا و مرزبندی های ائتلاف مورد نظر مشخص نیست. به همین دلیل حزب ما در این مرحله ورود به ائتلاف خاصی برای انتخابات را به صلاح نمی داند. به این ترتیب اعلام می کنیم که ما بخشی از ائتلافی که فراخوان آن از سوی HDP اعلام شده است، نخواهیم بود.»

گفتنی است فردا سه شنبه  قرار است نشستی با حضور HDP، حزب زحمتکشان (EMEP)، حزب خانه های مردم (Halkevleri)، فدراسیون شوراهای سوسیالیست (SMF)، حزب آزادی اجتماعی (TÖP)، حزب حرکت زحمتکشان (EHP)، حزب کمونیست ترکیه (TKP)، و حزب کارگر (TİP) برای گفتگو درباره تشکیل ائتلاف جدیدی موسوم به «ائتلاف دموکراسی» برگزار شود.