رایزنی مسعود بارزانی و هادی عامری دربارە آخرین تحولات عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبر حزب دمکرات کردستان و رئیس ائتلاف فتح در خصوص آخرین تحولات عراق، گفتگو کردند.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، مسعود بارزانی  رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) امروز دوشنبە 27 دی / 17 ژانویە، در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان، با هادی عامری رئیس ائتلاف فتح، دیدار کرد.

دو طڕف طی این دیدار  در خصوص آخرین تحولات روی دادە در عرصە سیاسی  عراق و تشکیل دولت جدید این کشور و هماهنگی میان طیف های مختلف عراق، گفتگو کردند.

هادی عامری روز گذشتە در نجف با مقتدی صدر رهبر جریان صدر دیدار کردە و امروز نیز با سفر بە اربیل، با نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان کە هر دو از اعضای برجستە حزب دمکرات هستند، دربارە تشکیل کابینە دولت جدید عراق و انتخاب رئیس جمهور آیندە این کشور، گفتگو کرد.