شورای میهنی کردها در انتخابات کردستان سوریه شرکت نمی کند
سرویس سوریه – ENKS اعلام کرد تا پیش از دست یابی به توافق با PYNK در انتخابات کردستان سوریه شرکت نخواهد کرد.

به گزارش کردپرس، شورای میهنی کردهای سوریه (ENKS) اعلام کرده است بدون دست یابی به توافق با احزاب اتحادیۀ میهنی کرد (PYNK) در انتخابات کردستان سوریه شرکت نخواهد کرد.

به نوشتۀ پیاما کرد، عبدالکریم میرانی رئیس دفتر نمایندگی ENKS در اقلیم کردستان در این باره گفت این شورا مخالف برگزاری انتخابات نیست، اما پیش از دست یابی به توافق با PYNK در انتخابات شرکت نمی کند.

میرانی دربارۀ شروط شورای میهنی برای شرکت در انتخابات گفت انتخابات باید در وضعیتی باثبات و در زمانی مناسب برگزار شود.

وی افزود: «مذاکرات دو جریان اصلی کردستان سوریه، یعنی ENKS و PYNK، هنوز به نتیجه ای نرسیده است. ما امیدواریم به نتیجه ای دست پیدا کنیم. علاوه بر این، در شرایطی که بخشی از کردستان سوریه تحت اشغال است و عده ای از مردم آواره شده اند، انتخابات چگونه برگزار خواهد شد. اگر انتخاباتی برگزار می شود باید با نظارت سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی باشد.»

میرانی تصریح کرد که بدون توافق با PYNK، شورای میهنی در انتخابات شرکت نمی کند و این یکی از شروط شرکت در انتخابات است.

نمایندۀ شورای میهنی در اقلیم کردستان افزود شورا با برگزاری انتخابات در مناطق عرب نشین مخالف است، چرا که نمی خواهد مخالف دیگری برای خود پیدا کند.

میرانی گفت: «در شرایط فعلی کردستان سوریه، انتخابات موفقی برگزار نخواهد شد.»