متهم شدن سازمان ملل به هم دستی با ترکیه در فشار بر کمپ مخمور
سرویس جهان- بر اساس گزارش روزنامه مورنینگ استار انگلیس، مسئولان کمپ مخمور در اقلیم کردستان که محل اسکان آوارگان کرد ترکیه از دهها سال پیش است، سازمان ملل را به دلیل سکوت در برابر حملات ترکیه به این کمپ، به همدستی با ترکیه متهم کرده اند.

به گزارش کردپرس، ارتش ترکیه در کنار بمباران مناطق کوهستانی اقلیم کردستان به بهانه مقابله با نیروهای پ.ک.ک، چندین بار کمپ مخمور، محل استقرار آوارگان کرد ترکیه را بمباران کرده است. مسئولان این کمپ از سازمان ملل که بر این کمپ نظارت می کند، به دلیل سکوت در برابر حملات ترکیه انتقاد کرده اند. به نوشته روزنامه مورنینگ استار مسئولان این کمپ سازمان ملل را به همدستی با ترکیه متهم کرده اند.

ماه گذشته صفحه توئیتر دفتر سازمان ملل در عراق، بدون دادن هیچ گونه توضیحی صفحه رسمی کمپ مخمور را بلاک کرد که این مسئله اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سازمان های امدادی را به همراه داشت.

مورنینگ استار همچنین از تلاش نیروهای عراقی برای کنترل بر این کمپ در اوایل ماه جاری خبر داده است اما ساکنان کمپ با تحصن خود مانع از ورود نیروهای عراقی به داخل کمپ شده اند.

مسئولان این کمپ از دفتر سازمان ملل در عراق به دلیل نادیده گرفتن حملات هوایی ترکیه به این کمپ و سکوت در برابر این حملات انتقاد کرده و این سازمان را به همراهی با ترکیه متهم کرده اند. اما یکی از مقامات دفتر سازمان ملل درعراق به مورنینگ استار گفته است دفتر سازمان ملل در عراق هر گونه حمله به غیرنظامیان، محل های اسکان غیرنظامیان، از جمله کمپ های آوارگان را محکوم می کند.

مسئولان کمپ مخمور به این روزنامه گفته اند نباید فراموش کرد که سازمان ملل به همراه عراق، آمریکا و اقلیم کردستان تلاش کرده است که آوارگان ترکیه ساکن در این کمپ را تحت فشار ترکیه به این کشور باز گرداند.

آنها می گویند نمایندگان دفتر سازمان ملل در عراق در کمپ مخمور، بعد از حمله داعش به این کمپ در سال 2014 آن را ترک کردند و هرگز بازنگشتند در حالی که این دفتر مسئولیت نظارت بر خدمت رسانی به کمپ های آوارگان در عراق را بر عهده دارد.

حدود 12000 آواره کرد ترکیه به دنبال تشدید جنگ این کشور علیه کردها وارد عراق شده و در مخمور ساکن شدند. این اردوگاه به همراه دیگر اردوگاههای آوارگان در عراق تحت نظارت سازمان ملل قرار داشته است.