موضع شورای میهنی کردهای سوریه دربارۀ عین عیسی، مذاکرات اتحاد و موضع آمریکا
سرویس سوریه – ابراهیم بیرو مواضع شورای میهنی کردهای سوریه را دربارۀ وضعیت عین عیسی، مذاکرات اتحاد کردهای سوریه و موضع آمریکا دربارۀ این مذاکرات بیان کرده است.

به گزارش کردپرس، ابراهیم بیرو یکی از رهبران شورای میهنی کردهای سوریه (ENKS) و عضو کمیتۀ روابط خارجی این شورا از احزاب اتحادیۀ میهنی کرد (PYNK) انتقاد کرد و گفت این اتحادیه علیه «دیدگاه سیاسی مشترک» فعالیت می کند.

ابراهیم بیرو در گفتگو با K24 اعلام کرد ایالات متحده یک پروژۀ شفاف برای مذاکرات اتحاد کردهای سوریه پیشنهاد نکرده و PYNK علیه یک «دیدگاه سیاسی مشترک» فعالیت می کند.

بیرو دربارۀ وضعیت عین عیسی گفت: «شهرک عین عیسی در کنار بزرگراه بین المللی M4 واقع است و موقعیثت استراتژیکی دارد که مناطق کوبانی و جزیره را به هم مرتبط می کند. مسألۀ عین عیسی پس از توافق ترکیه و روسیه مطرح شد. از آنجا که روسیه می خواهد همۀ مناطق تحت کنترل ارتش دموکراتیک سوریه را مجدداً به کنترل حکومت سوریه در آورد، به ارتش دموکراتیک فشار وارد می کند. ترکیه نیز می خواهد از این فرصت استفاده کرده و عین عیسی را تصرف کند تا دو منطقۀ کردنشین را از هم جدا کند.»

وی افزود: «این وضعیت نتیجۀ عدم شفافیت موضع آمریکا نسبت به منطقه و سوریه به طور کلی است. مشخص نیست جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا چه موضعی اتخاذ می کند و آیا موضع آمریکا شفاف خواهد شد یا نه.»

بیرو تأکید کرد: «ترکیه بدون موافقت آمریکا یا روسیه نمی تواند عین عیسی را تصرف کند. هر منطقه ای که توسط ترکیه تصرف شده، با موافقت یکی از این دو کشور بوده است. اگر حملۀ دیگری آغاز شود، بدون شک با چراغ سبز یکی از این دو کشور یا هر دوی آنها خواهد بود.»

عضو کمیتۀ روابط خارجی ENKS دربارۀ مذاکرات اتحاد کردهای سوریه نیز گفت: «هر گاه در مذاکرات کرد – کردی پیشرفتی به دست می آید، از جانب PYNK اظهارات متناقضی به گوش می رسد که نشانۀ حضور [حزب کارگران کردستان] PKK در منطقه است. این هم بهانه به دست ترکیه می دهد که هر چه بیشتر بر حملۀ نظامی اصرار کند. اقدامات زیادی از [حزب اتحاد دموکراتیک] PYD و مدیریت خودگردان [شمال و شرق سوریه] سر زده که در خدمت منافع حکومت ترکیه بوده است.»

وی افرود: «اتحاد کردها تنها با مشارکت ENKS در مدیریت خودگردان محقق نمی شود، بلکه باید نظام و ایدئولوژی موجود و وابستگی به PKK تغییر کند. برای اینکه تهدیدها از منطقه برداشته شود، مشارکت ENKS در مدیریت خودگردان کافی نیست، باید تغییر صورت گیرد و مشخص شود که مردم منطقه به راستی در ادارۀ آن مشارکت دارند.»

ابراهیم بیرو تصریح کرد: «ما تا کنون در مذاکرات کردی – کردی دربارۀ دیدگاه سیاسی مشترک با PYNK گفتگو کرده ایم، اما آنها به این دیدگاه مشترک پایبند نیستند و علیه آن عمل کرده اند.»